Bakteriozna pegavost lista i plodova krastavca

183

Bakteriozna pegavost lista i plodova krastavca (Pseudomonas syringae pv. Lachrymans) je bolest na koju je krastavac osetljiv u vreme formiranja vreže.

Simptomi su pege poligonalnog oblika sa karakterističnim bakterioznim prosvetljavanjem u okviru pega – prozračne i uljaste, a kasnije se suše i postaju mrke. Ovaj patogen se prenosi semenom.

Mere zaštite su isključivo preventivne: plodored, setva sertifikovanog semena, navodnjavanje ’kap po kap’, upotreba biostimulatora i folijarnog đubriva sa bakrom, uklanjanje i uništavanje zaraženih biljnih ostataka.

Primena fungicida na bazi bakra je moguća u vreme ostvarenja uslova zaraze. Potrebno je voditi računa da ne dođe do fitotoksičnih pojava, pa se zato preporučuju fungicidi sa više aktivnih materija od kojih je jedna na bazi bakra.

Izvor: Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije

Foto: plantwise.org


reklama