Baštenske zajednice mogu da poboljšaju kvalitet života u Beogradu

31

Organizacija Ekonaut pokrenula je niz aktivnosti sa ciljem poromocije javnih baštenskih zajednica kao mogućeg rešenja za ekološke probleme sa kojima se Beograd suočava.

Usled različitih faktora zagađenja, nadolazeće klimatske krize i nekontrolisane urbanizacije koji ugrožavaju zelenu infrastrukturu i javni prostor Beograda, kvalitet života u gradu sve više opada i nameće se potreba za novim rešenjima. Porast površina građevinskog zemljišta, a smanjivanje i zaspostavljanje zelenih, predstavlja dugoročnu pretnju po zdravlje dece, građana i građanki.

Sa željom da izvrši uticaj na javne politike u oblasti urbanizma, kroz strategije i planove koji se bave razvojem grada Beograda, organizacija Ekonaut najavila je niz aktivnosti u okviru projekta “Inicijative za gradske baštenske zajednice”.

Gradske baštenske zajednice su otvorene površine na kojima se pojedinci ili grupe bave uzgojem biljaka po sopstvenom izboru. Postoje u većini evropskih gradova i imaju brojne društveno korisne namene poput fizičke i socijalne rehabilitacije, mogućnosti za rad i zapošljavanje ekonomski ugroženijih slojeva stanovništva, animacije građana u trećem dobu i omogućavanja svim generacijama da se bave zdravim hobijima u oblasti hortikulture, vrtlarstvo i povrtarstvo.

– Verujemo da bi kreiranje povoljnog okvira za formiranje gradskih baštenskih zajednica doprinelo borbi protiv klimatskih promena, zaštiti životne sredine kao i razvoju i jačanju socijalnih struktura u lokalnim zajednicama. Primena dobrih evropskih modela sistema gradskih baštenskih zajednica bi unapredila kvalitet života u Beogradu, kao i proces prilagođavanja na klimatske promene. Ovaj projekat teži da doprinese funkcionalnoj upotrebi nenamenskih javnih i privatnih površina istovremeno smanjujući faktore zagađenja i negativne klimatske uticaje, da podspeši razvoj lokalne zelene ekonomije i osnaži potencijale građana i relevantnih struka kao nosioca promena u svojoj zajednici – izjavila je Sabina Kerić ispred organizacije Ekonaut.

Prva aktivnost u okviru projekta je poziv građanima da pomognu u mapiranju lokacija na teritoriji grada Beograda koje se već koriste ili imaju potencijal da postanu zajednička bašta komšiluka ili druge lokalne zajednice. Ako ste u bilo kom delu grada, ili nadomak grada, primetili parcelu za koju pretpostavljate da je u javnom vlasništvu, a koja bi mogla da bude uređena kao zajednički vrt za sve generacije, možete obavestiti Ekonaut popunjavanjem upitnika na njihovom sajtu: https://ekonaut.org/gradske-baste/.

U narednih godinu dana, Ekonaut planira niz edukativnih aktivnosti vezanih za uzgajanje ukrasnih biljaka i hrane u gradskim uslovima, kao i za načine formiranja i organizovanja baštenskih zajednica kako bi se lokalne zajednice i pojedinci osnažili da utiču na uređenje zelenih površina u svom okruženju. Posebnu pažnju projekat daje uključivanju formalnih i neformalnih građanskih inicijativa koje su se već okupile oko rešavanja lokalnih problema vezanih za uređenje i korišćenje javnih površina u lokalnim zajednicama.

Foto: Ekonaut


reklama