Berba kupina

115

Zbog načina sazrevanja, berba kupina se izvodi u više navrata. Ukupno vreme sazrevanja i berbe plodova kupine traje između 30 i 40 dana. Plodovi ne sazrevaju istovremeno već postepeno, te se berba kod komercijalnih sorti u našim uslovima izvodi od 5 do 7 puta.

Berba kupine se obavlja u tehnološkoj zrelosti, kad plod ne daje otpor beraču prilikom odvajanja od peteljke. Određivanje prave zrelosti plodova je od izuzetne važnosti jer utiče na promenu boje kupine prilikom zamrzavanja.

Plodovi koji se beru pre pune zrelosti su kiselog ukusa i slabo obojeni, a prezreli plodovi su neukusni i brzo propadaju. Optimalna zrelost plodova kupine za berbu se određuje po karakterističnoj crnoj boji epidermisa, čvrstoći i ukusu mesa ploda. Sorte sa čvršćim plodovima trebalo bi brati u punoj, a sa mekanim nešto malo pre pune zrelosti.

Na osnovu kvaliteta, plodovi kupine se dele na plodove ekstra kvaliteta, plodove I kvaliteta i plodove II kvaliteta. Pod plodovima ekstra kvaliteta podrazumevaju se plodovi koji su po zrelosti, krupnoći i boji ujednačeni, bez peteljke, sortno čisti i ručno ubrani. U jednom pakovanjuu dozvoljava se 5% plodova koji ne ispunjavaju uslove za ovu klasu, ali ispunjavaju uslove za narednu nižu klasu. Pod plodovima kvaliteta I podrazumevamo one koji imaju iste osobine kao plodovi ekstra kvaliteta, ali se dozvoljava da u pakovanju bude i do 10% plodova koji ne ispunjavaju uslove za ovu klasu, ali ispunjvaju uslove za nižu klasu. Plodovi kvaliteta II moraju da budu potpuno zreli, čisti i zdravi, ali se dozvoljavaju nedostaci u pogledu oblika. U jedinici pakovanja može biti i do 20% prezrelih plodova, do 10% plodova sa peteljkom, kap i do 5% crvljivih plodova.

Na našem području hladnjače najčešće klasiraju kupinu u I i II klasu kvaliteta. Kako se najveći broj ubranih plodova izvozi, proizvođači moraju da se pridržavaju međunarodnih standarda kvaliteta koji su vrlo često podložni promenama.

Dnevni učinak berbe u našim uslovima, kod sorti bez bodlji, kreće se od 100 do 150 kg po radniku za osam časova rada ili, kod sorti sa bodljama, od 40 do 80 kg za isto vreme.

Izvor: dipl. inž. Srećko Vukašinović, PSSS Niš

Foto: Free Images


reklama