Savremena komercijalna povrtarska proizvodnja ne može da se zamisli bez upotrebe hemijskih sredstava u borbi protiv bolesti i štetočina.

Zbog toga proizvođači povrća pre berbe moraju da razmišljaju o karenci pojedinih hemijskih sredstva za zaštitu. Naravno, idealno bi bilo gajenje sorti koje su prirodno otporne na jednu ili više bolesti jer bi se na taj način smanjila upotreba hemikalija čiji ostaci na plodovima mogu imati neželjene posledice po zdravlje konzumenata.

Kvalitetno povrće na trpezi je garancija uspeha na tržištu, jer potrošač koji jednom bude imao neke neprilike, teško će se opredeliti da drugi put kupi povrće od istog prodavca ili proizvođača.

Naučnici tvrde da hemijska sredstva, koja služe za suzbijanje bolesti i štetočina povrća, nisu jaki otrovi za ljude i životinje. Međutim, ako se i male količine unose u organizam kontinuirano, mogu biti štetne po zdravlje. Zato je bitno ispoštovati karencu – period od poslednjeg tretiranja biljke do korišćenja plodova.

O prestanku primene hemjskih sredstava povrtar mora da vodi računa i u skladu sa uputstvom proizvođača mora da planira kad će poslednji put upotrebiti konkretno hemijsko sredstvo. Neka od njih mogu da se upotrebe samo sedam dana pre berbe povrća, ali neka ne bi trebalo da se koriste ni dve nedelje pred berbu. Postoje čak i hemijska sredstva čija je karenca tri, pa i više nedelja.

Bolje je prekinuti primenu hemijskog sredstva blagovremeno, nego da dođe do kontaminacije plodova. To se mora činiti i kad postoji realna opasnost za povrće od bolesti i štetočina. Povrće se najčešće jede u svežem stanju i veoma je važno da na plodovima ne bude ostataka pesticida.

U nekim zemljama, koje zaštiti hrane poklanjaju više pažnje i brinu o zdravlju svog stanovništva, postoji zakonska regulativa kojom se određuje količina hemijskih sredstava za zaštitu bilja koja sme da se nađe na plodu povrća ili u samom proizvodu. Ta količina se pedantno utvrđuje u laboratorijama i ukoliko se utvrdi da je ostatak hemijskih sredstava iznad propisanog nivoa, takvi proizvodi se isključuju iz prodaje i uništavaju.

Foto: Cover Images