Berba i transport plodova šljiva

179

Vreme berbe šljive zavisi od osobina sorte i podloge, zemljišnih i klimatskih uslova, ekspozicije i nadmorske visine, namene i iskorišćavanje plodova, udaljenosti tržišta, vrste transporta, raspoložive radne snage i drugo.

Šljiva se bere u periodu između fiziološke i tehnološke, odnosno pune zrelosti.

Ako se plodovi izvoze kao sveže ili smrznute polutke, beru se odmah iza fiziološke zrelosti, kad dostignu svoju maksimalnu krupnoću, kad pokožica dobije karakterističnu boju i maksimalan pepeljak, a meso sočnost i aromu, kao i svoj karakterističan ukus.

Vreme berbe za ovakav vid namene najbolje je da odrede stručnjaci zajedno sa kupcima, jer ima dosta slučajeva da se beru zeleni plodovi kad sorta nije postigla svoje sortne odlike, a naročito sadržaj šećera.

Berba se obavlja uglavnom za nekoliko dana kad se odredi vreme početka berbe i na osnovu veličine zasada isplanira potrebna radna snaga. Trebalo bi znati da jedan radnik u proseku bere 300 kilograma plodova za jedan radni dan. Ako se radi o većoj površini, onda se berba izvodi probirno u dva do tri navrata, jer se mora početi ranije.

Za upotrebu u svežem stanju, plodovi šljive se beru isključivo rukom, vodeći računa da se sačuva pepeljak i peteljka na plodu.

Ovo se postiže tako što se plodovi beru direktno u ambalažu iz koje će se prodavati.

Berba plodova šljive za druge namene (sušenje ili prerada) može se obavljati i mehanizovano uz pomoć raznih tresača i to u punoj tehnološkoj zrelosti kad plodovi nakupe maksimum šećera.

Transport šljive mora se obaviti vrlo pažljivo, posebno onih plodova koji su namenjeni za upotrebu u svežem stanju, koji moraju stići što pre u rashladne komore.

U transportu se javljaju određeni gubici što zavise od sorte, načina pakovanja ambalaže, vrste i dužina transporta, stanja puteva, vremenskih uslova itd.

Za transport na kraćim relacijama sa koriste prevozna sredstva kojima se raspolaže na gazdinstvu (traktori i prikolice), a za duži transport se koriste isključivo kamioni- hladnjače.

Biljana Milosavljević, Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije (Kragujevac)

Foto: Pixabay


reklama