Biodizel – ekonomski isplativ i manje štetan po okolinu

109

Biodizel je tečno gorivo proizvedeno iz biljnih ulja ili iz korišćenih ulja i masti.

Biodizel veoma čisto sagoreva i podseća na standardni dizel. Proizvodi se od ulja koje se dobija od suncokreta, soje ili uljane repice pomoću metanola i katalizatora. Po hemijskom sastavu je mešavina metil estara masnih kiselina.

Ovo gorivo jeste obnovljivi izvor energije jer se troši onom brzinom kojom se obnavlja. Gorivo je delom nižeg energetskog sadržaja, ali sadrži veći procenat kiseonika što pomaže boljem sagorevanju.

Na osnovu iskustva u proizvodnji biodizela, najbolje kulture su uljana repica i suncokret. Sa jednog hektara uljane repice i suncokreta dobija se od 1.400 do 1.500 litara ulja, a preradom soje dobija se oko 400 litara.

U preradi od 1.000 litara ulja dobija se oko 300 litara biodizela i dve trećine pogače za ishranu stoke. Vrednost pogače za ishranu stoke na tržištu kreće se oko 65 dinara po kilogramu.

Za proizvodnju biodizela koristi se metanol koji u svojoj primeni zahteva pažljivo rukovanje i njegova upotreba može predstavljati opasnost u proizvodnji. Za preradu 200 litara ulja koristi se 35 litara metanola. Proizvodnja biodizela u sopstvenoj režiji za farmere može biti isplativa samo u slučaju da je zatvoren proces proizvodnje od njive do rezervoara.

U praksi proizvođači često mešaju biodizel i dizel i tako smanjuju troškove proizvodnje.

Razvojem savremene tehnologije farmeri danas mogu da kupe opremu za proizvodnju biodizela za oko 2.000 evra.

Pored ekonomske isplativosti čija se cena proizvodnje trenutno kreće oko 80 dinara po litru biodizela, nemerljiv je i učinak u zaštiti životne sredine.

Za agrotv.net: dipl. ing. Željko Lazić, PSSS Beograd

Foto: bioenergyconsult.com, researchgate.net, choosesq.com


reklama