Biznis plan kao sastavni deo dokumentacije za IPARD aplikaciju

23

Biznis plan, kao sastavni deo dokumentacije, prilaže se u štampanoj i elektronskoj formi.

U prvom delu plana potrebno je detaljno opisati poslovnu ideju. Trebalo bi navesti šta će se proizvoditi u budućnosti i koji ciljevi se ostvaruju realizacijom investicije. Na osnovu dostupnih izvora i istraživanja se prikazuje procena potražnje za navedenim proizvodima i ko su planirani kupci.

U planu sprovođenja investicije se precizira kad se otpočinje sa realizacijom i koji su rokovi za sprovođenje projektnih aktivnosti. Opisuju se trenutni obim, struktura, tehnologija proizvodnje, kao i to kako se novine koje nastaju investiranjem uklapaju u postojeću proizvodnju.

U tabelama se navode svi materijali i nematerjalni troškovi koji se odnose na sve proizvode za sve vreme trajanje projekta, iskazani u jedinici mere.

U poslovnom planu se navodi koliko je radne snage uposleno u proizvodnji i da li se planira dodatno upošljavanje. Ukratko se opisuje kako će realizacija projekta uticati na životnu sredinu i dobrobit životinja, kao i to da će posle završetka investicije biti ispunjen minimum nacionalnih standarda iz ovih oblasti.

U odeljku koji se odnosi na lokaciju i distribuciju opisuje se veza sa vitalnim saobraćajnicama, dostupnost energenata, udaljenost od tržnica, pijaca, velikih centara za distribuciju proizvoda, dobavljača inputa… Trebalo bi navesti što više prednosti koje donosi lokacija na kojoj se realizuje investicija.

Ekonomsko finansijska analiza trebalo bi da sadrži plan prodaje, projekciju ukupnih prihoda, obračun amortizacije, strukturu i dinamiku ulaganja i izvore finansiranja. Tabelama se predstavlja bilans uspeha, bilans stanja i novčani tok.

Za investicije do 50.000 evra potrebno je prikazati ocenu investicije samo kroz statičke metode za jednu reprezentativnu godinu. Za investicije koje prelaze 50.000 evra potrebno je prikazati ocenu projekta kroz neto sadašnju vrednost i internu stopu rentabilnosti.

Izvor: mr Mladen Pavlović, PSSS Padinska Skela

Foto: Pixabay


reklama