Blagi porast broja poljoprivrednica u EU

27

Broj žena vlasnica farmi je u blagom, ali konstantnom porastu širom Evrope.

Prema podacima Eurostata iz 2016. godine, žene rukovode sa 29 odsto farmi u EU.

Međutim, broj žena koje se bave poljoprivredom veoma varira od države do države. Najviše vlasnica farmi ima u Letoniji i Litvaniji, skoro 50 odsto, dok u Nemačkoj, Danskoj i Malti taj broj ne prelazi deset odsto.

Aktuelni podaci, nažalost, pokazuju da je tek 4,2 odsto žena vlasnica farmi mlađe od 35 godina, dok je čak 42 odsto starije od 65 godina.

Zbog toga se preporučuje korekcija Zajedničke agrarne politike EU kao i lokalnih agrarnih politika u cilju veće pomoći mladim ženama koje žele da se bave poljoprivredom.

Izvor: Agrosmart

Foto: Free Images


reklama