Bor – element značajan u voćarstvu i vinogradarstvu

110

Uloga bora se prvenstveno ogleda u sintezi ugljenih hidrata i procesu oplodnje. Najviše je zastupljen u reproduktivnim organima i utiče na rast biljaka.

Prisustvo bora direktno utiče na rast prašnika, pa je samim tim procenat oplodnje kod biljaka tretiranih bornim đubrivima veći. Biljke ga usvajaju iz zemljišta preko ksilema i on se kreće zajedno sa vodom. Pre svega, on utiče na sintezu ugljenih hidrata i proteina koji je potreban u održavanju meristemnog tkiva, pomaže pri klijanju polena, stimuliše stvaranje plodova i rast tkiva. Ispitivanja su pokazala da ga najviše ima u reproduktivnim organima (prašnicima i plodnicima).

Bor se usvaja u obliku borne kiseline, HBO3, jer su njene soli sa magnezijumom i kalcijumom manje rastvorljive u vodi. Na alkalnim zemljištima, gde je pH iznad 6, uz višak kalijuma i kalcijuma, nastaje blokada bora i problemi u njegovoj apsorpciji. Sa povećanjem kiselosti zemljišta, raste i rastvorljivost jedinjenja bora pa se može desiti da kod kiselih zemljišta dođe do njegovog ispiranja. Kao posledica nedostatka bora, smanjen je porast biljaka, mladari su krti sa nekrozama (oštećenjima), oplodnja i zametanje plodova je slabo, a veći je procenat nastanka deformisanih plodova (bez semenki, neharmoničnog odnosa šećera i kiselina). Česta je i pojava opadanja zelenih plodova nekoliko nedelja pre zrenja kao znak nedostatka bora. Moguće su i promene na korenu, usled nedostatka bora, koje su okom nevidljive, a manifestuju se kao odumiranje korenovih dlačica, pri čemu je porast korena veoma slab. To posebno može biti kobno kod mladih stabala zbog slabijeg usvajanja vode i hranljivih materija.

Nasuprot tome, stabla koja su obezbeđena sa dovoljno bora su znatno otpornija na sušu i visoke temperature, a plodovi bolje i ravnomernije dozrevaju.

Nedostatak bora je prvo uočljiv na vršnim mladarima. Kao rezultat javlja se veštičija metla (rozetast rast), deformisani plodovi usled nepravilne oplodnje, žučenje listova, plodovi su bez semenki i sa nejednakim odnosom šećera i kiselina. Nedostatak bora čest je na kiselim zemljištima, peskovitim sa visokom količinom padavina i na zemljištima sa malim količinama organske materije. Nedostatak bora je naročito naglašen tokom sušnog perioda, u uslovima kada je aktivnost korena znatno redukovana.

U uslovima nedostatka bora u mesnatom delu i na pokožici jabučastih plodova pojavljuju se plutaste pege koje u velikoj meri umanjuju tržišnu vrednost plodova. Kod vinove loze u slučaju akutnog nedostatka bora izostaje obrazovanje semenki u bobicama.

Pozitivan efekat bora se ogleda u sprečavanju sitnozrnosti (pogotovo kod ranih sorti) i propadanja mladih stabala, kao i pojačanju razvoja korena. Bor dodatno povećava otpornost biljaka na sušu i visoke temperature, a plodovi brže i ravnomernije sazrevaju. Kod jabuke i kruške ako se zasadi tretiraju sa borom dve nedelje pred berbu poboljšava se kvalitet čuvanja plodova u hladnjači. Kod trešnje se primenom bora, smanjuje pucanje plodova u kišnom periodu.

Primena bora na voću (stablašice) 1,5-2 l/ha (3-4 tretmana):

1. tretman pre cvetanja
2. tretman tokom precvetavanja (opadanje latica)
3. tretman kada su plodovi veličine lešnika
4. posle branja na kraju vegetacije

Primena bora na vinovoj lozi: 1,5-2 l/ha po tretmanu (3 tretmana):

1. formiranje grozdova
2. obrazovanje cvetova
3. nalivanje bobica

Posebno su izraženi dobri rezultati kod folijarnog tretiranja (preko lista) gde sa relativno malom količinom preparata, u dva do tri tretiranja, sigurno se mogu rešiti problemi nedostatka bora.

Prilikom folijarne primene, trebalo bi izbegavati tretiranje u doba dana kad su temperature najviše. Veoma je važno redovno obavljanje agrohemijske analiza zemljišta, kao i folijarne analize na prisutnost makro i mikroelemenata u cilju pravilne dobro izbalansirane mineralne ishrane koja će povoljno uticati na kvalitet plodova.

Izvor: dipl. inž. Sanja Čokojević, PSSS Knjaževac

Foto: uaex.edu, Natalia Schwab, Universidade Federal de Santa Maria, Bugwood.org, University of Georgia Plant Pathology , University of Georgia, Bugwood.org


reklama