Bosanski brdski konj

1247

Bosanski brdski konj je jedina bosanska autohtona rasa konja. Ova pasmina se može naći u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, delovima Srbije, Makedoniji, te u delovima Hrvatske (Dalmacija, Kordun, Lika). Po međunarodnoj klasifikaciji, Bosanski brdski konj spada u kategoriju ponija, pa se shodno tome koristi i njegov naziv „bosanski poni“ (engl. Bosnian Pony). Takođe, u literaturi se koriste i nazivi „bosansko-hercegovački brdski konj“ i „balkanski konj“.

U nauci je prihvaćeno stanovište da su konji ove pasmine daleki potomci divljih konja tarpana i przewalskog, koji su ukrštanjem sa arapskim konjima oformili današnjeg Bosanskog brdskog konja. To je životinja čelične telesne građe, nesrazmerne snage, otporan na bolesti, snažne konstitucije i velike izdržljivosti, vrlo dobro prilagođen klimatskim prilikama područja na kojem živi, a zadovoljava se skromnom ishranom i smeštajem. On se vrlo vešto i okretno kreće i po najnepristupačnijim planinskim predelima, noseći razne vrste tereta ili  jahača, uvek oprezan i siguran. Vrlo je poslušan, a istovremeno dovoljno temperamentan. Prosečna visina grebena ovog konja, merena štapom, je 130-140 cm, obim prsa je 135-162 cm i obim cevanice 16-18 cm. Telesna težina se kreće oko 300-400 kg. Konj je pretežno kvadratnog formata, slabijih dubinskih i širinskih mjera, i osrednje koščatosti. Brdski konj se ubraja u tovarne životinje i na samaru može nositi 100-120 kg. Pored toga koristi se kao konj za vuču i jahanje.

Što se tiče boje dlake, najzastupljenija je dorata (oko 42%), siva, odnosno, bela boja (oko 20%), crna (16%), alata (oko 15%), kulasasta (oko 6%), izabela (0,5%) i šaraca ima oko 0,5%.

Radna sposobnost bosanskih brdskih konja ispitivana je do sada na različite načine, ali nije izgrađen čvrst sistem takvih ispitivanja koji bi mogao poslužiti pri uzgojno-selekcionom radu. Testiranja su vršena na tri načina: na ravnoj stazi galopom, održavanjem daljinskih jahačkih utakmica i održavanjem brdskih daljinskih utakmica. Prilikom ovih testiranja postignuti su sledeći rezultati: 2400 m za 13,1 m/s; 12 km sa usponom – 20 km/h; 45 km sa usponom – 18km/h; 288 km (Bihać – Sarajevo)- 30h, 26 min (9,5 km/h).

Nažalost, u poslednje vreme je ova plemenita rasa konja izuzetno ugrožena, i preti joj nestanak. Broj jedinki bosanskog brdskog konja se smanjuje od 1960. godine, ali u posleratnom periodu pada iz godine u godinu, tako da sada ima oko 140 čistokrvnih grla i to je „ispod kritične mase“. Tih 140 grla uzgaja se na ergelama Borike, Žiga, Planido u Sloveniji, Gorski Kotar u Hrvatskoj, kao i kod privatnih uzgajivača u BiH, Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Nemačkoj i Švajcarskoj. U svakom od ratova na Balkanu, konji plate visoku cenu. Deo životinja je ubijen, deo uginuo, a deo pojeden. Bogatu klijentelu ne interesuju bosanski brdski konji već engleski galoperi ili arapi, a ulogu u poljoprivredi je izgubio razvojem mehanizacije.

Izvor: veterina.info
F
oto: Ergela Žiga 


reklama