Botanička kolekcija Pokrajinskog zavoda registrovana na svetskoj listi herbarijuma

34

Botanička kolekcija Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode je od 20. februara 2018. godine zvanično upisana na listu svetskih botaničkih kolekcija pod nazivom ’Index Herbariorum’ sa sedištem u Njujorškoj botaničkoj bašti.

Pomenuta lista sadrži podatke o značajnim botaničkim zbirkama u svetu i objedinjuje preko 3.000 institucionalnih zbirki sa skoro 400 miliona dokumentovanih botaničkih uzoraka i omogućava naučnicima širom sveta brzi pristup i pregled materijala. Herbarijum Pokrajinskog zavoda je registrovan pod kodom „PZZP“ i četvrta je takva registrovana zbirka u Srbiji, pored zbirki Univerziteta u Novom Sadu (BUNS), Botaničke bašte „Jevremovac“ (BEOU) i Prirodnjačkog muzeja u Beogradu (BEO).

Botanički fond sadrži blizu 30.000 presovanih i konzerviranih uzoraka sakupljenih u periodu od 1812. godine do danas na području bivše Jugoslavije i u manjem obimu, zemalja centralne i jugoistočne Evrope. U najvrednije primerke spadaju materijali sakupljeni od strane Josifa Pančića, Radivoja Simonovića, Pjotra Virzbikija, Jozefine Кablik, a najznačajniji sakupljači su Nada Babić, Stanija Parabućski, Branislava Šajinović, Branislava Butorac, Vida Stojšić i Biljana Panjković.


reklama