Brisel dao „zeleno svetlo“ za dva GMO useva za upotrebu u ishrani i stočnoj hrani

46

Evropska komisija (EK) odobrila je GM uljanu repicu i obnovila odobrenje GM soje za upotrebu u ishrani i stočnoj hrani. U saopštenju EK navodi se da je odobrenje Komisije samo za ishranu i stočnu hranu i ne dozvoljava uzgoj u EU.

Ovi GM usevi su prošli sveobuhvatnu i rigoroznu proceduru, koja obezbeđuje visok nivo zaštite zdravlja ljudi i životinja i životne sredine.

Evropska agencija za bezbednost hrane (EFSA) dala je povoljnu naučnu procenu u kojoj je zaključila da su ovi genetski modifikovani organizmi (GMO) bezbedni kao i oni konvencionalni. Države članice nisu postigle kvalifikovanu većinu za ili protiv ovlašćenja u Stalnom komitetu i naknadnom Komitetu za žalbe. Odobrenja važe 10 godina i svi proizvodi napravljeni od ovih GMO podležu strogim pravilima EU o obeležavanju i sledljivosti.

Foto: Envato


reklama