Brza proizvodnja komposta

301

Kompostiranje je dobro poznata praksa u mnogim domaćinstvima, ali glavni problem u samostalnoj proizvodnji komposta je dugo vreme neophodno za ovaj postupak. Sa druge strane, poljoprivredni proizvođači, naročito povrtari i rasadničari, kojima organski supstrat treba „sada i odmah“ nemaju vremena da čekaju po nekoliko meseci da se masa iskompostira. Tražeći rešenje za ovaj problem, primećeno je da postoje načini da se proizvodnja ubrza, a da se ne smanji kvalitet proizvedenog komposta. 

Agro TV vam predstavlja nekoliko praktičnih saveta za kompostiranje po kratkom postupku:

  • Materijal treba da bude što sitniji. Tajna je u kontaktnoj površini – što su sitnije čestice, kontaktna površina među njima je veća, pa češće i brže međusobno reaguju. Način da ovo postignete je da usitnite ili sameljete materijal za kompostiranje, a potom da izvršite proveru pomoću rešeta sa rupama promera oko 1 cm. Ukoliko smeša prolazi kroz otvore sita, na dobrom ste putu.
  • Kombinujte suv i svež materijal. Suva biljna materija je bogata ugljenikom, dok je sveža materija bogata azotom. Kada se kombinuju suva i sveža materija, kompost je značajno bogatiji hranivima. Odnos okvirno treba da bude 0.5:0.5:1 (suva materija, sveža materija i zemlja), ali se po potrebi i mogućnostima može prilagođavati. Ključno je da se materijal za kompostiranje ne sleže na dnu gomile, već da bude dobro izmešan sa zemljom.
  • Pravite manje gomile. Veličina gomile treba da bude 1 x 1 x 1 m. Ovo će omogućiti mikroorganizmima optimalno funkcionisanje i brzu razgradnju. Zato je bolje podeliti materijal na više manjih hrpa. Istina je da će ovakav način proizvodnje zauzeti više prostora, ali imajte na umu da će sve biti gotovo za mesec dana. Proveru treba vršiti svaka dva-tri dana. Ukoliko je smesa topla u sredini, to je znak da organizmi rade svoj posao, i stvaraju kvalitetno organsko đubrivo.
  • Dodajte vodu po potrebi. Smeša za kompostiranje treba da ima strukturu nakvašenog sunđera. Što znači da treba po potrebi da dodajete vodu, ali i obrnuto – da je zaštitite od suvišnih padavina ciradom ili starom plasteničkom folijom.
  • Mešanje je ključno. Najbitnija stvar pri proizvodnji komposta je mešanje gomile. Pravilo je da pri svakom mešanju materijal koji je bio unutar gomile sada bude spolja, i obrnuto. Meša se ručno uz pomoć vila ili grabulja, a može se iskoristiti i mešalica za beton. Na ovaj način se povećava protok vazduha i sprečava pojava štetnih anaerobnih mikroorganizama, koji mogu da upropaste sav dotadašnji trud.

Prateći ova pravila moći ćete da ubrzate kompostiranje otpadaka i omogućite istrošenoj zemlji da se obnovi. Mikroogranizmi koji se nalaze u zdravom kompostu daju isti efekat kao da ste zemljište tretirali mikrobiološkim đubrivom i još pride dodali humus i hranljive materije. Možete dodati i gliste, čiji rad će dodatno povećati hranljivu vrednost komposta i čiji će tuneli poboljšati aeraciju.

Tehnologija proizvodnje komposta dobila je na značaju u poslednje vreme, zahvaljujući želji ljudi da gaje i jedu zdravu hranu, kao i da na produktivan način iskoriste kuhinjske otpatke. Nameće se pitanje da li su korovi zaista štetni, i da li su otpatci stvarno otpatci? Kompostiranje dokazuje upravo suprotno.

Izvor: ratarstvo.net
Foto: Pixabay


reklama