Buša – autohtono srpsko goveče

933

Intenzivna proizvodnja i gajenje visokoproduktivnih rasa krava odavno je sa našeg područja potisnula bušu – autohtono balkansko goveče.

Oko 200 priplodnih grla gaji se na Pešterskoj visoravni, a u celoj Srbiji gaji se oko hiljadu priplodnih grla buše. Da bi sprečila njihovo nestajanje, država ih tretira kao genetsko nasleđe i podstiče proizvođače da gaje buše.

Uzgoj te ugrožene rase država subvencioniše sa 30.000 za grla starija od dve godine. Za junad se dobija 18.000, a za telad 12.000 dinara.

Krave buše nisu zahtevne i lako se prilagođavaju različitim uslovima držanja, manji su potrošači hrane u odnosu na ostale rase, dok je njihovo mleko, zbog većeg procenta mlečne masti, izuzetnog kvaliteta.

Buša je kasnostasna rasa. Junice se prvi put pripuštaju u uzrastu od oko 18-24 meseca, a konačan rast završavaju sa 5 do 6 godina. Životni vek ovih grla je dvadesetak godina, a u priplodu se koriste 10-15 godina. U lošim uslovima gajenja i zbog ranog pripusta često se sreću zakržljale jedinke.

Tele se samostalno i lako, a telad su sitna, ali vitalna, telesne mase na rođenju od 15 do 20 kg. U laktaciji, koja prosečno traje oko 8 meseci, krave daju oko 1.000 litara, a pri boljim uslovima gajenja i do 2.000 litara mleka sa 4-6% mlečne masti.

Krave rase buša odlikuje se dosta dobrom plodnošću, materinskim osobinama i otpornošću na bolesti. Ova grla gaje se na ekstenzivan način i u toku većeg dela godine staraju se sama o sebi.

Izvor: dipl. inž. Zumreta Trtovac, PSSS Novi Pazar

Foto: Agro TV


reklama