Cene reprodukcionog materijala u poljoprivredi u drugom kvartalu veće 0,2 odsto

37

Cene reprodukcionog materijala, sredstava rada i usluga u poljoprivredi u drugom kvartalu ove godine povećane su za 0,2 odsto, u odnosu na isti period prethodne godine, objavio je Republički zavod za statistiku.

Posmatrano po grupama proizvoda, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama Seme (34,9 odsto) i Energenti (7,6 odsto).

Cene reprodukcionog materijala, sredstava rada i usluga u poljoprivredi u drugom kvartalu 2023. godine, u odnosu na prvi kvartal 2022. godine, u proseku su smanjene za 3,5 odsto.

Posmatrano po grupama proizvoda u drugom kvartalu 2023. godine, u odnosu na prethodni kvartal, najveći uticaj na pad cena zabeležen je u grupama Mineralna đubriva (19,1 odsto) i Hrana za životinje (6,3 odsto).

Foto: Envato


reklama