Cicadetta montana complex na kupini i malini u užičkom kraju

744

Na području rada RC Užice, u toku je berba jednorodih sorti maline (BBCH 87), dok se kupine nalaze u fazi sazrevanja ploda (BBCH 81), osim sorte loh nes kod koje je počela berba. Vizuelnim pregledom zasada kupina i malina, na lokalitetu Srednja Dobrinja, registruju se oštećenja na rodnim granama, kao i prisustvo odraslih jedinki cikade Cicadetta montana complex.

Cikade iz ove grupe imaju višegodišnje razviće, a odrasle jedinke žive 2-6 nedelja. Ženke od kraja maja do polovine jula polažu jaja, tako što prave oštećenja na rodnim granama u vidu zareza. Na jednoj grančici može biti i više zareza, usled čega dolazi do lomljenja i sušenja rodnih grana, a mesto ovipozicije je potencijalni ulaz za sekundarne patogene.

Posle piljenja larve se spuštaju u zemlju, gde nastavljaju sa razvojem kroz pet larvenih stadijuma. Ovaj period traje i do deset godina. U tom periodu larve migriraju vertikalno i horizontalno, hraneći se korenom.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled zasada malina i kupina na prisustvo cikada i oštećenja usled polaganja jaja.

Ukoliko se registruju oštećenja na grančicama usled polaganja jaja cikade, preporuka je njihovo mehaničko uklanjanjanje i uništavanje.

Foto: PIS


reklama