Ciljevi agrohemijske analize obradivog poljoprivrednog zemljišta

58

Najveće nacionalno blago jedne države i društva je zemljište. Zbog toga, a i zbog brige prema budućim generacijama, neophodna je stalna briga o zemljištu ne samo države, već i vlasnika zemljišta.

Jedna od mera u cilju zaštite i očuvanja hemijskih i bioloških svojstava poljoprivrednog zemljišta i obezbeđenja pravilne upotrebe mineralnih đubriva jeste sistematska kontrola plodnosti. Cilj agrohemijske analize zemljišta je postizanje visokih i stabilnih prinosa uz racionalnu i pravilnu primenu mineralnih đubriva. Postizanje visokih i stabilnih prinos gajenih kultura trebalo bi da omogući povratak uloženog i dobru zaradu.

Sistematska kontrola plodnosti zemljišta zasniva se na objektivnim kriterijumima i planiranju potrošnje mineralnih đubriva u količini, odnosu i vremenu primene, kao i preduzimanju meliorativnih zahvata kao što su: kalcifikacija, fosfatizacija i humizacija, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta poljoprivrednog zemljišta.

Kontrolom se utvrđuje sledeće:
• pH vrednost
• sadržaj humusa
• sadržaj ukupnog azota
• sadržaj lakopristupačnog fosfora
• sadržaj lakopristupačnog kalijuma
• sadržaj kalcijum karbonata

Šta se dobija analizom zemljišta?

Analizom zemljišta na parametre kontrole plodnosti, poljoprivredni proizvođači dobijaju preporuku o pravilnom đubrenju za naredne 4 godine u smislu količine đubriva kao i vremena njegove primene. Ova mera dovodi do značajne racionalizacije upotrebe đubriva. Investicija u analizu zemljišta se višestruko isplati jer se adekvatnom primenom đubriva mogu postići uštede u novcu, povećanje prinosa i veći profit.

Izvor: dipl. inž. Boban Stanković, PSSS Leskovac

Foto: Free Images, Elsoar


reklama