Ciljevi rezidbe voćaka

94

Voćku režemo kako bismo dobili redovnu i kvalitetnu rodnost, a rodnost se ne odnosi samo na rod u tekućoj godini, već na rodnost u kontinuitetu kroz čitav životni vek voćke (20-25 godina).

Dakle, osnovni cilj rezidbe je obnavljanje rodnog drveta s vegetativnim pupoljcima, razmještaj grana tako da se nesmetano osvjetljava unutrašnjost krune i lista naročito na donjim delovima voćke, a sve u zavisnosti od vrste,sorte i uzgojnog oblika.

Svaka voćna vrsta ima svoje specifične zahteve u rezidbi u zavisnosti od podloge i uzgojnog oblika. Prema životnom dobu razlikujemo rezidbu mladih voćaka, koja je usmerena na formiranje uzgojnih oblika i rezidbu rodnih voćaka koja je usmerena na regulaciju vegetativnog i reproduktivnog razvoja, odnosno osiguranje redovne rodnosti i visokog kvaliteta plodova.

Zimska rezidba voćaka se obavlja tokom mirovanja vegetacije. Rezidba jabučastog voća može da počne od decembra i traje do početka listanja, dok se početak rezidbe koštičavog voća pomera prema početku proleća. Razlog je velika osetljivost koštičavog voća na izmrzavanje, koja se ranijom rezidbom povećava.

Zimsku rezidbu mladih voćaka svodimo na najmanju moguću meru. Uglavnom se proređuju jednogodišnji mladari pri vrhu skeletnih  grana i uklanjaju neke jače suvišne grane koje imaju nepoželjan položaj. U formiranju poželjnija je letnja rezidba dok je zimska rezidba poželjnija kod već formiranih rodnih voćaka.

Pre rezidbe voćku treba dobro pregledati, uočiti raspored skeletnih grana kao i odnos rodnih grančica i mladara sa vegetativnim pupoljcima. Sama voćka nam govori gde, kako i koliko treba rezati. Najvažnije je uočiti vodilju ako postoji, skeletne grane, zatim jednogodišnje i kao poslednje proređujemo rodne grančice. Po pravilu se grane odstranjuju do kraja, ne prikraćuju se. Skraćivanje grana se prevodi na granu nižeg reda.

 

Foto: Cover Images


reklama