Crvena kupusna stenica

673

Crvena kupusna stenica (Eurydema ventrale) osim kupusa napada i kelj, karfiol, kelerabu, rotkvice i druge kupusnjače, a štete nanose i mlade i odrasle jedinke.

Svojom rilicom stenice buše lisno tkivo koje na mestu uboda počinje da bledi. U sušnim godinama oštećene mlade biljke se sasušuju, a razvijene, kod kojih je glavica počela da se formira, trunu. Pri jačem napadu veliki deo kupusišta može potpuno da strada, posebno tokom toplih i sušnih leta.

Eurydema ventrale prezimljava kao odrastao insekt ispod opalog lišća i plitko ispod zemlje u raznim biljnim ostacima. Rano u proleće, obično sredinom marta, pojavljuju se prezimele stenice, a njihovo izlaženje iz zimskog skrovišta traje sve do sredine aprila. U početku se hrane korovima, a potom prelaze na gajene biljke. Odrasle ženke posle parenja polažu jaja u dva reda (obično po šest komada u redu). Jedna ženka položi 60-80 jaja. Za sedam do deset dana iz jaja se izlegu mlade stenice koje po svom izgledu podsećaju na odrasle s tim što imaju svetlonarandžastu boju tela.

Ocena inteziteta napada i štetnosti vrši se na osnovu pregleda napadnutog useva, utvrđivanjem procenta zaraženih biljaka. Manji broj stenica na mladim biljkama mogu da pričini veće štete od istog broja na već razvijenim biljkama. Intezitet štetnosti u jakoj meri zavisi od vremenskih prilika. Eurydema ventrale pogoduje vreme toplih i sušnih letnji perioda. Radi signalizacije potrebe i termina suzbijanja potrebno je pratiti pojavu i brojnost imaga početkom aprila, kao i pojavu i brojnost larvi i imaga tokom vegeacije.

Štetočina se lako uočava na biljkama jer je aktivna preko celog dana. Kad se primeti njeno prisustvo na biljkama, odmah bi trebalo preduzeti mere suzbijanja. U tu svrhu se mogu primeniti preparati na bazi fenitrotiona, fosalona, hlorpirifosa, malationa, pirimifos-metila, kao i drugi insekticidi sa kontaktnim i digestivnim dejstvom. Pri izboru preparata potrebno je voditi računa o roku poslednje primene (karenci), a pri radu se strogo pridržavati priloženog uputstva. Rastvoru preparata obavezno dodati sredstvo za poboljšanje lepljivosti.

Izvor: „Štetočine u ratarsko-povrtarskoj proizvodnji” (Prof. dr Pero Štrbac), „Crvena kupusna stenica (Eurydena ventale)” (Ružica Đukić, PSSS Jagodina)

Foto: Wikipedia


reklama