Čuvanje mineralnih đubriva

46

Iako se mineralna đubriva pripremaju i pakuju tako da se obezbedi uspešno dugo čuvanje, sam kvalitet mineralnih đubriva zavisiće i od pravilnog skladištenja.

Za čuvanje mineralnih đubriva potrebno je odrediti magacin koji će biti namenjen samo za tu svrhu i ako je moguće mineralna đubriva razvrstati po vrstama i odvojiti ih, bar improvizovano. Magacin u kom će se do upotrebe čuvati mineralna đubriva trebalo bi da je suv, dobro osvetljen, da se prozori i vrata dobro zatvaraju.

Poželjno je da je pod od betona i da se po podu naređaju drvene palete po kojima će se vreće ravno složiti, a ukoliko je od zemlje, onda pod da je dobro nabijen, pokriven daskama, asurama ili slamom.

Obavezno voditi računa da se vreće mineralnih đubriva ne oštete prilikom utovara, transporta, skladištenja, jer neka mineralna đubriva vrlo lako i brzo upijaju vlagu, postanu grudvasta, smanjuje im se sposobnost rasipanja, pa je i njihova kasnija primena znatno otežana.

U slučaju oštećenja vreće, potrebno je sadržaj prebaciti u novu, neoštećenu vreću kako bi se sva svojstva mineralnih đubriva sačuvala.

Po suvom i toplom vremenu vršiti redovno provetravanje magacina otvaranjem svih prozora i vrata, a držati sve dobro zatvoreno pri lošim vremenskim prilikama.

Izvor: Dipl. inž. Jovana Knežević, PSSS Kraljevo

Foto: Uralchem


reklama