Čuvanje plodova jagode

98

Posle obavljene berbe jagode brzina kojom se plodovi transportuju, način njihovog čuvanja i mogućnosti plasmana znatno utiče na stanje plodova, kao i na umanjenje kvaliteta, što će se direktno odraziti na zaradu u ovoj proizvodnji.

Kamioni hladnjače, vagoni sa ugrađenim rashladnim sistemima i avionski kargo letovi koriste se za duže transporte – uglavnom izvoz. U tom slučaju plodovi se prethodno rashlađuju na 3 stepena, a zatim unose u transportna vozila gde je temperatura oko 0 stepeni. Ukoliko bi se u ovakva vozila unosili plodovi sa 20 stepeni, toplota disanja koja se oslobađa pri toj temperaturi veća je od rashladnih kapaciteta uređaja na vozilu pa bi došlo i do povećanja temperature i ubrzanog kvarenja i propadanja plodova.

Nije preporučljivo da se jagoda transportuje duže od tri dana na temperaturi -1 do 2 stepena. Smrznuti plodovi transportuju se na -18 do -20 stepeni. Jagoda ima prilično mekan plod i veliki respiracioni kojeficijent, što su i glavni razlozi njenog relativno kratkog čuvanja u svežem stanju. Plodovi jagode neznatno dozrevaju pri čuvanju, što iziskuje da se moraju brati u punoj zrelosti, što je glavni razlog njihovog kratkog perioda čuvanja, koji obično iznosi jedan dan u običnim skladištima bez hlađenja.

U hladnjačama, pri optimalnim temperaturama od -0,5 do 0 stepeni i relativnoj vlažnosti 85-90% plodovi sorti mekanog mesa za potrošnju u svežem stanju mogu se čuvati 3-5 dana, plodovi sorti čvrstog mesa 8-10 dana, a za preradu i nešto duže. Po iznošenju iz komore plodove bi trebalo držati u posebnoj prostoriji na 6-8 stepeni najmanje 10 sati u istoj relativnoj vlazi, pa tek onda iznositi na tržište. U suprotnom doći će do jake kondenzacije vlage na površini ploda i ubrzanog kvarenja.

Mnogo je lakše i jednostavnije čuvati plodove jagode zamrznute na -18 do -20 stepeni godinu i više dana. Posle berbe plodovi se u odgovarajućoj ambalaži unose u predkomore za rashlađivanje, pa potom u tunele za smrzavanje (na takozvano šokiranje). U tunelima su temperature od -30 pa do -50 stepeni, a samo zamrzavanje traje od 10 do 14 sati.

Po iznošenju iz tunela smrznuti plodovi se pakuju u odgovarajuću ambalažu (najčešće polivinilske kese od 10 kg čija je oznaka 10/1). Tako smrznuta jagoda naziva se original. U protočnim tunelima smrzavanje traje oko 20-30 minuta, dok u tunelima- linijama sa kriogenim zamrzavanjem, gde se koristi ugljendioksid ili tečni azot, smrzavanje – šokiranje traje svega 7-8 minuta, pri čemu je temperatura gasa od –70 do -100 stepeni, odnosno i do -180 stepeni.

Generalno, što se brže obave svi postupci od berbe do smrzavanja, veći je i udeo kvalitetnijih plodova.

Izvor: mr Branko Tanasković, PSSS Čačak

Foto: Pixabay, Free Images


reklama