Kako da znate da li je košnica ostala bez matice

1490

Košnica bez matice je nepoželjna, ali ne i neuobičajena pojava među iskusnim pčelarima. Znaci da je društvo „bezmatak“ su u početku veoma diskretni, tako da nije lako odmah uočiti šta se dešava.

Neiskusni pčelari u početku ništa ne primećuju, sve deluje potpuno normalno. Pčele izleću i vraćaju se u košnicu. Onda, prvo se uoči da se unos „usporio“, novo saće se ne izgrađuje, a malo klube unutar košnice se smanjuje. Bez matice da leže jaja, nema mladih radilica da zamene stare koje uginu. Ako se košnica otvori, u njoj se nalazi samo med i trutovsko leglo. Društvo će nedeljama gubiti snagu, i na kraju potpuno propasti. Zato je vrlo važno na vreme primetiti znakove koji ukazuju na to da je košnica ostala bez matice, i pravovremeno reagovati.

Nedostatak legla

Matica je jedina pčela u društvu koja ima sposobnost da zaleže oplođena jaja iz kojih će nastati radilice. Kada nje nema, prva stvar koja se uočava je nedostatak legla. Iz ovog razloga, pčelari bi uvek trebalo tokom redovnog pregleda košnice da provere ima li jaja, i tako potvrde prisustvo matice. Kolonija koja je neko vreme bez matice biće takođe bez larvi i zatvorenog legla. Ako na vreme uočite ovu pojavu, možete im dodati maticu pre nego što nastane nepopravljiva šteta. Upamtite da bukvalno svaki dan koji zajednica provede bez matice stare radilice umiru, bez mladih da ih zamene. Što duže vremena prođe – šteta je veća.

Povećanje količine meda i polena

Bez novih jaja, radilice koje su inače bile zadužene za negu legla će faktički ostati bez posla, pa će se i one okrenuti unosu u košnicu. Ako primetite značajno povećanje i pravljenje zaliha meda i polena, a nedostatak legla, vrlo moguće da imate društvo koje je ostalo bez matice.

Matičnjak

Društvo koje ostane bez matice će obično pokušati da odgoji zamensku maticu. Naravno, ako uočite matičnjak ne znači automatski da je društvo ostalo bez matice. Ipak, ako ova pojava ide „pod ruku“ sa nedostatkom legla, to je znak da verovatno matice nema. Tako da, čim primetite matične ćelije, proverite ima li larvi, zatvorenog legla i u kom je stanju uopšte matičnjak (može se desiti i da je u pitanju prazna ćelija). Sve ovo će vam dati odgovor na pitanje da li je košnica u problemu ili upravo podiže novu maticu.

Temperament i populacija

Pčele bez matice su veoma često nervozne ili letargične. Kada otvorite košnicu, prave karakterističan, visoki „zavijajući“ ton. Uočava se neorganizovano kretanje i „lepezanje“ krilima. Brojnost populacije opada.

Zaleganje radilica

Kada je matica predugo odsutna iz legla, radilice počinju da legu jaja. Kada jednom ovo počne da se dešava, veoma je teško dodati novu maticu. Kolonija sa radilicama koje legu jaja uglavnom ubije bilo koju maticu koju pokušate da ubacite. Mnogi pčelari od ovakvih društava odustanu, i u startu ih smatraju izgubljenim. Simptomi ove pojave su: nekoliko jaja u istoj ćeliji, manjak radilica, povećanje trutovskog legla.

Društvo bez matice obavezno ima bar jedan ili više navedenih simptoma. Ako posumnjate da je kolonija izgubila maticu, lako to možete testirati, a evo i kako: iz drugog društva uzmite ram sa mladim leglom i prebacite u spornu košnicu. Ako pčele na njemu počnu da izgrađuju matične ćelije, to je jasan znak da je društvo trenutno bez matice i da pravi prisilni matičnjak. Možete ih nadgledati i dozvoliti im da pokušaju da odgoje svoju maticu, ili uništiti leglo i dodati im novu maticu po sopstvenom izboru.

Foto: Pixabay

 


reklama