Divna – aromatična višenamenska šljiva

261

Sorta šljive divna nastala je hibridizacijom stenleja (Stanley) i čačanske rana. Autori su bili dr Dobrivoje Ogašanović, dr Ivana Glišić i dr Darko Jevremović, a za novu sortu je priznata 2018. godine.

Stablo divne je bujno sa gustom krošnjom. Cvetanje je pozno, istovremeno sa sortom stenlej. Rano stupa u fazu pune rodnosti i odlikuje se redovnom i visokom rodnošću. Sorta je tolerantna prema virusu šarke šljive (Plum pox virus). U uslovima prirodnog zaražavanja ispoljava veoma blage simptome karakteristične za prouzrokovače ekonomski najznačajnijih gljivičnih bolesti šljive.

Prosečna masa ploda je 24 g, pokožica je ljubičasto-plave boje sa obilnim pepeljkom. Mezokarp je žuto-zelene boje, čvrst, aromatičan i ukusan sa prosečno 19,70% rastvorljivih suvih materija. Plodovi se mogu koristiti za potrošnju u svežem stanju, kao i za različite vidove prerade.

Vreme sazrevanja plodova je veoma kasno, u drugoj dekadi septembra.

Izvor: Institut za voćarstvo

Foto: Institut za voćarstvo


reklama