Redovna mera pri gajenju jagode na foliji je prihrana vodotopivim đubrivima kroz sistem za navodnjavanje ’kap po kap’ (fertigacija), koja obezbeđuje potpunu iskoristivost đubriva uz lako programiranje doza.

Formulacije đubriva trebalo bi birati u skladu sa fenološkim fazama razvoja biljke. Potrebne količine hranljivih elemenata rastvaraju se u vodi u posebnom sudu i uz pomoć posebnih uređaja-dozatora na principu vakuma ubacuje se u vodu u sistemu za navodnjavanje.

U proleće, na početku vegetacije, trebalo bi koristiti đubriva sa naglašenim sadržajem fosfora, takozvane startere, sa formulacijama od 44 do 52% fosfora. Ova đubriva trebalo bi da pojačavaju aktivnost korenovog sistema na početku vegetacije. Primenjuju se 1-2 puta na 7-10 dana.

U fazi intenzivnog razvoja bokora (formiranja novih listova i pojave cvetnih pupoljaka) radi povećanja vegetativnog porasta potrebno je koristiti kompleksna mineralna đubriva sa nešto većim sadržajem azota (24:8:16 ili 20:20:20) u koncentraciji od 0,10 do 0,15%.

U fenofazi cvetanja, zametanja i intenzivnog porasta plodova povećavaju se potrebe za kalijumom. Jagoda je osetljiva prema jonu hlora, pa bi trebalo birati formulacije đubriva koja ne sadrže hlor (16:8:32+2% MgO + mikroelementi ili 17:10:27 + mikroelementi). Naglašen sadržaj kalijuma doprinosi boljem kvalitetu plodova u smislu povećanja sadržaja rastvorljive suve materije i šećera, kao i boljeg izgleda ploda.

U cilju povećanja čvrstoće i transportabilnosti trebalo bi redovno primenjivati đubriva Multi KMg (12:0:43 + 2% MgO) u kombinaciji sa đubrivom 15,5:0:0 + 26,5% CaO.

Pomenute prihrane se izvode u proleće od prve dekade marta do zrenja, a u vreme berbe se ponavljaju na svaka 3 dana naizmenično KNO3 ili CaNO3 sa dozom od 1 g/biljci.

Na zemljištima sa velikim deficitom kalcijuma i izraženom kiselošću korišćenje đubriva 26,5% CaO se preporučuje svakih 7-10 dana u količini do 50 kg/ha. Pri tom, ne bi ga trebalo mešati sa drugim đubrivima.

Važnu dopunu u zadovoljavanju ishrane jagode pojedinim mineralnim elementima predstavlja folijarna prihrana (preko lista). Prihrana se vrši na svakih 7-10 dana u koncentracijama od 0,5 do 0,7%.

Sa folijarnom prihranom se upotrebljavaju i sredstava za zaštitu od prouzrokovača bolesti i štetočina. Suspenziju je potrebno praviti na sledeći način: voda + folijarno đubrivo + insekticid + fungicid. Optimalne temperature za primenu đubriva preko lista su oko 20 stepeni, a poželjno je da posle tretiranja ne bude padavina bar 48 sati.

Izvor: dipl. inž. Dejan Jocić, PSSS Jagodina

Foto: Pixabay