Đubrenje lucerke u zasnivanju u letnje-jesenjem period

31

Kako bi se mlade biljke lucerke dobro razvile, potrebno je da imaju dovoljno hraniva na raspolaganju. Đubrenje lucerke u letnje-jesenjem roku je isto kao i u prolećnoj setvi.

Pored Ca, najvažnija hraniva za zasnivanje lucerišta su P2O5 i K2O.

Kalcijuma uglavnom ima u našim zemljištima, a kalcifikacijom kiselih zemljišta obezbeđuju se biljke ovim hranivom i na lošijim zemljištima.Preporučuje se da u zasnivanju lucerišta bude 100-150 kg/ha P2O5, a 60-100kg/ha K2O.

Primena azotnih đubriva nije tako značajna, ali se preporučuje 30-50 kg/ha. Ova količina azota je potrebna da ubrza razvoj klijanaca lucerke dok ne počne aktivnost bakterija azotofiksatora.

U zasnivanju lucerke preporučuje se primena mineralnih đubriva NPK (10:30:20), u količini 500-600 kg/ha sa osnovnom obradom, a 200 kg/ha u predsetvenoj pripremi.

Primena organskih đubriva takođe povoljno utiče na bolje zasnivanje lucerišta, posebno na siromašnim i slabo kiselim zemljištima. Stajnjak popravlja fizičko-hemiska i mikrobiološka svojstva zemljišta, a efekat se ispoljava tokom svih godina iskorišćavanja lucerke. Poželjno je da se stajnjak unese pod predhodni usev, a ne preporučuje se primena stajnjaka pre setve lucerke. Preporučuje se da se unese sa osnovnom obradom 40-80 t/ha dobro zgorelog stajskog đubriva uz obaveznu zaštitu od korova.

Primenom stajnjaka zemljište se može zaraziti vilinom kosicom, što je moguće ukoliko je stoka jela zaraženo seno.

Izvor: dipl. inž. Zoran Milosavljević, PSSS Kosovska Mitrovica

Foto: Howard F. Schwartz, Colorado State University, Bugwood.org, Gerald Holmes, Strawberry Center, Cal Poly San Luis Obispo, Bugwood.org, Wikipedia


reklama