Društveno odgovorno poslovanje je u fokusu Zelene agende

15

Sve velike kompanije u EU moraće da objavljuju podatke o uticaju svojih aktivnosti na ljude, planetu i sve rizike održivosti kojima su izloženi, na osnovu nove Direktive EU o izveštavanju o korporativnoj održivosti (CSRD) koja je usvojena 10. novembra, a čija puna primena počinje od 2024. godine.

– Za skoro 50.000 kompanija u EU, prikupljanje i deljenje informacija o održivosti postaće zakonska obaveza, a usvajanje prvog seta standarda očekuje se do juna 2023. – kaže Dušan Stokić iz Centra za životnu sredinu, tehničke propise, kvalitet i društveno odgovorno poslovanje PKS.

On dodaje da je ova Direktiva važna i za srpske kompanije koje sarađuju sa evropskim partnerima jer njenom faznom primenom postepeno se proširuje obuhvat kompanija koje će imati obavezu izveštavanja o svom održivom poslovanju, čime se odgovornost prenosi i na veći broj preduzeća iz lanca vrednosti velikih korporacija koja su i do sada imala ovu obavezu.

– Ovo bi trebalo dodatno da doprinese povećanju poverenja kod svih zainteresovanih strana – partnera, investitora, lokalnih zajednica, države i građana, kao i da okonča „green washing“, ojača socijalnu tržišnu ekonomiju EU i postavi temelje za standarde izveštavanja o održivosti na globalnom nivou – kaže Stokić.

Digitalni pristup informacijama o održivosti moraće da bude zagarantovan, a da bi se osiguralo da kompanije pružaju pouzdane informacije, biće podvrgnute nezavisnoj reviziji i sertifikaciji.

– Najvažnije je što će finansijsko izveštavanje i izveštavanje o održivosti biti postavljeni na ravnopravnim osnovama, a investitori će imati uporedive i pouzdane podatke na osnovu kojih će donositi svoje odluke – dodaje Stokić.

CSRD je jedan od kamena temeljaca Evropskog zelenog dogovora i Agende održivih finansija i deo šire politike EU da se kompanije obavežu da poštuju ljudska prava i smanje njihov negativna uticaj na planetu.

Nova pravila će početi da se primenjuju između 2024. i 2028. godine:
• Od 1. januara 2024. za velika preduzeća od javnog interesa (sa preko 500 zaposlenih) koja već podležu Direktivi o nefinansijskom izveštavanju, sa izveštajima do 2025. godine
• Od 1. januara 2025. za velike kompanije koje trenutno ne podležu direktivi o nefinansijskom izveštavanju (sa više od 250 zaposlenih i/ili 40 miliona evra prometa i/ili 20 miliona evra ukupne imovine), sa izveštajima do 2026.
• Od 1. januara 2026. za mala i srednja preduzeća koja se nalaze na berzi i druga preduzeća, sa izveštajima do 2027. godine. MSP će biti izuzeta do 2028.

Foto: Envato


reklama