Država će pomoći lokalnim samoupravama u rešavanju problema divljih deponija

215

Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović pozvala je lokalne samouprave da zaključno sa 11. februarom 2021. prijave divlje deponije na svojoj teritoriji, u cilju zajedničkog rešavanja tog problema.

– Gotovo da nema grada i opštine u Srbiji koji nema problem sa divljim deponijama. Zato smo odlučili da podržimo lokalne samouprave, kako bismo udruženim snagama taj problem rešavali – rekla je ministarka Vujović.

Prema njenim rečima, tamo gde su divlje deponije opstajale zbog nedostatka sredstava u lokalnom budžetu, to više neće biti slučaj, jer je resorno ministarstvo rešeno da pomogne lokalnim samoupravama u njihovom uklanjanju i sanaciji.

– U nerednom periodu radićemo intenzivno na rešavanju problema divljih deponija, koje zagađuju zemljište, vodotokove, vazduh i dovode do degradacije životne sredine, ali isto tako zahtevaćemo od lokalnih samouprava da pojačaju inspekcijski nadzor nad nesavesnim odlaganjem otpada – poručila je ministarka.

Ministarstvo zaštite životne sredine objavilo je 5. februara poziv jedinicama lokalne samouprave da dostave podatke o lokacijama divljih deponija na svojoj teritoriji, kao i da navedu okvirnu količinu otpada i okvirnu procenu troškova za njihovo uklanjanje.

Rok za prijavu je 11. februar 2021. godine u 16 časova. Prijave sa neophodnim podacima šalju se na mejl: kabinet@ekologija.gov.rs.

Na istu adresu mogu da se obrate i one lokalne samouprave koje imaju nedoumice i pitanja vezano za ovu inicijativu.

Foto: Pixabay


reklama