Dve decenije rada Ekološkog društva Dragačevo

18

Ekološko društvo Dragačevo je udruženje građana, osnovano 10. septembra 1998. godine u Guči, sa programom obnove, zaštite i razvoja prirodnog, kulturnog i duhovnog nasleđa.

Kao i svaka organizacija, koja ima širok program delovanja, susretala se sa brojnim problemima u radu. Bilo je potrebno vreme da se u sredini razbiju predrasude o misiji same organizacije, jer je dugo vremena doživljavana na potpuno pogrešan način. Društvo se borilo sa neinformisanošću, neznanjem, starim navikama, a uprkos tome, svojim radom formiralo je sopstveni identitet. Problemi postoje i danas, i vezani su za uslove rada, finansiranje programa, lokalne pojedinačne otpore raznih interesnih grupa…

Pored svega, danas je Ekološko društvo Dragačevo najmasovnije udruženje građana u Dragačevu sa zaokruženom registracijom i poslovanjem. Za proteklih 20 godina rada, Ekološko društvo Dragačevo je realizovalo brojne programe, projekte i aktivnosti.

Ekološko društvo Dragačevo organizovano je preko Skupštine, Izvršnog i Nadzornog odbora, a aktivnosti je realizovalo preko svojih organizacionih jedinica: Odelenja Društva u šest dragačevskih sela: Markovica, Donja Kravarica, Goračići, Viča, Kaona i Gornji Dubac, Informatičko-telekomunikaciono uslužnih centara: Teledom Guča, Teledom Lučani i Telekoliba Kotraža, Humanitarne sekcije „Zvončica“, Poslovnog centra Dragačeva i Kulturno–umetničkog društva Dragačevo.

Izvor: Glas zapadne Srbije

Foto: Turistička organizacija Dragačevo/Facebook


reklama