„Ekonaut“ objavio publikaciju o gradskim baštenskim zajednicama

194

Udruženje „Ekonaut“ iz Beograda objavilo je novu publikaciju pod nazivom „Uvod u gradske baštenske zajednice”, koja ima za cilj da informiše širu javnost o mogućnostima organizovanja zajedničkih bašti, njihovim benefitima, kao i izazovima i mogućim rešenjima za njihov održivi razvoj.

Ovo je samo jedna od niza aktivnosti koje organizacija „Ekonaut“ sprovodi u okviru projekta „Inicijativa za gradske baštenske zajednice”, koji sistemski radi na razvoju ovog koncepta.

Publikacija „Uvod u gradske baštenske zajednice” u svom prvom odeljku obrađuje tipove uzgajanja voća i povrća u gradovima da bi u narednim odeljcima detaljno opisala baštenske zajednice, njihove načine organizovanja, benefite i izazove sa kojima se susreću. Publikacija se takođe osvrće na stanje i potencijal ovakvih zajednica u Beogradu, a poslednja poglavlja posvećena su njihovom značaju za biodiverzitet i održivi ekosistem. Partneri na izradi publikacije iz Nova Iskra – kreativnog haba su se pobrinuli za atraktivni dizajn ove publikacije koja je dostupna i u elektronskom izdanju i može se besplatno preuzeti na veb stranici organizacije Ekonaut.

Gradske baštenske zajednice su otvorene površine na kojima se pojedinci ili grupe bave gajenjem biljaka po sopstvenom izboru. Formiranje ovakvih zajednica je u mnogim svetskim gradovima prepoznato kao jedan od alata za razvoj i održivo upravljanje gradskim prostorima, ali i kao sredstvo za obezbeđivanje izvora hrane na lokalnom nivou i postizanje mikro klimatskih, socijalnih i ekonomskih koristi. U trenutku kada je Beograd ugrožen stalnim zagađenjem, nekontrolisanom gradnjom i nadolazećom klimatskom krizom, baštenske zajednice se nameću kao jedno od rešenja koje bi unapredilo kvalitet života i poboljšalo proces prilagođavanja na klimatske promene.

Projekat „Inicijativa za baštenske zajednice” fokusira se na konkretne javne politike i kroz saradnju sa stručnjacima i građanima pronalazi načine za što konkretniju realizaciju sistemskih rešenja za upravljanje površinama koje nisu privedene nameni, a mogu da imaju brojne koristi za lokalne zajednice i grad u celini. Kroz edukaciju i informisanje o konceptu baštenskih zajednica, građani i građanke direktno su uključeni u aktivnosti projekta. Jedna od takvih aktivnosti bila je mapiranje potencijalnih prostora za baštenske zajednice na teritoriji Beograda, kada su građani preko stranice ekonaut.org unosili lokacije koje imaju potencijal da se koriste na ovaj način.

Sa ciljem da se lokalna zajednica osnaži, organizovan je niz edukativnih aktivnosti vezanih za uzgajanje ukrasnih biljaka i hrane u gradskim uslovima, kao i za načine formiranja i organizovanja baštenskih zajednica. Izuzetno značajna bila je i Online konferencija „Planirajmo baštenske zajednice zajedno“ koja je održana u decembru 2021. godine u organizaciji udruženja Ekonaut i CEUS, a u saradnji sa službom Glavnog gradskog urbaniste. Konferencija je razmotrila mogućnosti za podsticanje urbane poljoprivrede i baštenskih zajednica u Beogradu. Kroz prikaze primera dobrih praksi u Holandiji, Švedskoj i Hrvatskoj, sagledani su mogući tipovi i modeli baštenskih zajednica, ali i izazovi koje oni donose. Tokom događaja, sa predstavnicima gradske uprave vođen je razgovar o postojećim strateškim dokumentima koji pružaju osnov za planiranje gradskih baštenskih zajednica, ali i o potrebnim izmenama regulatornog okvira kako bi se ovaj koncept operativno sproveo.

Udruženje Ekonaut će i u narednom periodu nastaviti da sprovodi aktivnosti koje imaju za cilj zagovaranje, promociju i razvoj baštenskih zajednica.

Projekat „Inicijativa za gradske baštenske zajednice” sprovodi se u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Zeleni inkubator“, uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert. Projekat je takođe podržan od strane Fondacije za otvoreno društvo.

Foto: Ekonaut


reklama