Ekonomske štete od mastitisa

2

Mastitisi ili upale vimena smanjuju proizvodnju mleka kod krava za pet do dvadeset odsto, dok grla sa subkliničkim oblikom mastitisa daju prosečno 10% manje mleka u odnosu na zdrave neinficirane jedinke.

Kvalitet i hranljiva vrednost mleka obolelih krava su smanjeni, prerada mleka je otežana i neretko su mleko i mlečni proizvodi koji se dobijaju od njih štetni po zdravlje ljudi. Pored toga, troškovi lečenja krava i bacanje pomuženog mleka tri dana za vreme lečenja i tri dana posle toga značajno opterećuju proizvodnju mleka. Veliki broj krava se isključuju iz proizvodnje zbog neuspešne terapije mastitisa, što izaziva velike ekonomske štete u govedarstvu.

Kod nas gubici nastali zbog mastitisa krava procenjuju se na oko 10% od ukupne proizvedene količine mleka. Direktne štete koje se ogledaju u smanjenju količine mleka čine 70% od ukupnih gubitaka od mastitisa. Ako se ovom gubitku doda još 30% gubitaka zbog ostalih vidova šteta koje nosi mastitis, onda su ukupni ekonomski gubici veoma veliki.

U Evropi je dokazano da je mastitis najskuplja bolest muznih krava jer farmere košta oko 140 eura po jednom slučaju. Zbog svega navedenog dobra higijenska praksa u proizvodnji mleka je mnogo jeftinija nego lečenje mastitisa.

Izvor: dipl. ing. Boban Rosić PSSS Kruševac

Foto: Pixabay


reklama