Enrosadira – perspektivna sorta maline za upotrebu u svežem stanju

1179

Enrosadira je dvoroda sorta maline, veoma prinosna, krupnih svetlocrvenih plodova, odličnog ukusa i veoma dugog trajanja u svežem stanju.

Enrosadira stiže za branje u nižim predelima zapadne Srbije oko 15. jula, a u višim oko 25. jula. Berba traje duže u odnosu na druge sorte, i to do kasne jeseni, odnosno, do prvih mrazeva.

Ova sorta ima veoma krupne plodove prosečne težine 7 g, kompaktnog oblika, sjajne svetlocrvene boje i odličnih skladišnih osobina u svežem stanju kao i za zamrzavanje. Ukus ploda je izrazito prijatan, odnosno sladak, i kao takav je pogodan za prodaju u svežem stanju.

Enrosadira ima odličnu tolerantnost na bolesti i do sada nema dokaza o osetljivosti na bolesti korena. Preporučuje se sadnja do 1.000 m nadmorske visine jer na većim visinama kasno pristiže na branje i smanjuju se prinosi.

U pitanju je bujna sorta maline sa uspravnim izdancima kojima se lako manipuliše. Sadnja se obavlja u jesen ili proleće u razmaku od 0,3 x 2 m (15.000 kom/ha). Preporuka je da se vezuje u špalir sa dve do tri žice i sa 3-5 bočnih kanapa za naslon bočnih lastara jer ima veliku količinu roda koji je potrebno održati što dostupnijim za ubiranje. Na jesen, po završetku branja, izdanci se prekrate do zemlje i iznesu sa parcele ili se ostave za proleće i vežu u špalir 6-8 kom/m i pristižu na branje u maju. Posle završenog branja se prekrate stari, a u međuvremenu izbijaju novi izdanci koji daju plodove od kraja jula pa do kasne jeseni. Preporučuje se i natkrivanje od najlona u vidu poluplastenika ili pojedinačnih natkrivki jer se produžuje vremenski period branja do kasne jeseni.

Kod zasada podignutih sa zdravstveno ispravnim sadnim materijalom, i primenom svih agrotehničkih mera u prosečnoj godini, u punom rodu, može obezbediti prinos od 25 do 30 t/ha.

Izvor: dipl. inž. Tošković Milan, PSSS Prokuplje

Foto: meiosis.co.uk


reklama