Eriofidna grinja lista maline

291

Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracillis) je u poslednjih nekoliko godina sve veći problem u proizvodnji maline.

Ova štetočina pripada grupi eriofidnih grinja, telo im je crvolikog oblika i veoma sitnih dimenzija. Dužina tela odraslih jedinki se kreće od 115 do 130 mikrona. Prezimljavaju odrasle ženke u kolonijama u pazuhu pupoljaka oko ljuspastih listića.

Sa kretanjem vegetacije, kad srednja dnevna temperatura pređe 11 stepeni, grinje počinju da se kreću i nastanjuju vršni deo pupoljaka maline, a kasnije migriraju na mlade listove na kojima se hrane sisanjem sokova. Na listovima, usled ishrane, nastaje hlorotično šarenilo i deformacije koje su praćene povijanjem lisnog nerva na dole. Ovakvi simptomi se često mešaju sa simptomima virusnih oboljenja, te se ne sprovodi suzbijanje grinje što može dovesti do propadanja biljaka.

Phyllocoptes gracillis razvija veći broj generacija tokom godine, koje se međusobno preklapaju što znatno otežava suzbijanje. Strategija suzbijanja se sastoji u vizuelnim pregledima počev od aktiviranja imaga posle perioda zimskog mirovanja. Cilj ovog tretmana je suzbijanje odraslih jedinki pre nego što dođe do polaganja jaja. Kasnije tokom vegetcije, ukoliko se registruje prisustvo grinja, neophodno je ponoviti zaštitu primenom akaricida. U cilju suzbijanja eriofidne grinje primenjuju se preparati na bazi abamektina.

Izvor: dipl. inž. Sandra Miletaković, PSSS Kruševac

Foto: PIS Vojvodine


reklama