Evidencija na poljoprivrednom gazdinstvu

47

Pojam – vođenje evidencije gazdinstva – odnosi se na finansijski, pravni i strateški deo poslovanja gazdinstva. Evidentiranjem dobijamo predstavu o rezultatima poslovanja gazdinstva, njegovoj ekonomskoj moći i perspektivama.

Na gazdinstvima postoje dve vrste podataka koje se koriste – finansijski i proizvodni. Finansijski se odnose na novčane transakcije na gazdinstvu, a proizvodni uglavnom na količine proizvoda i obim ostvarene proizvodnje. I jedni i drugi podaci su od ključnog značaja za uspešno poslovanje gazdinstva.

Najvažniji razlozi vođenja evidencije na poljoprivrednim gazdinstvima su:

• mogućnost poređenja sa predhodnim godinama
• mogućnost poređenja sa drugim gazdinstvima koja pripadaju istoj ili sličnoj kategoriji poslovanja
• lakše planiranje budućih aktivnosti i donošenje dobrih poslovnih odluka
• merenje finansijskog uspeha
• olakšano dobijanje kredita kod poslovnih banaka i raznih fondova

Donošenje odluka na poljoprivrednim gazdinstvima trebalo bi da se zasniva na evidentiranju podataka, koje bi pomoglo kontrolisanju upotrebe resursa. Evidencijom se svakodnevno prate, beleže i izučavaju najvažniji elementi proizvodnog procesa sa ciljem da se preduzmu odgovarajuće korektivne mere u toku samog proizvodnog procesa.

Složena situacija na gazdinstvima u oblasti evidencije i analize poslovanja poljoprivrednih gazdinstava, dovodi vlasnike u dosta nepovoljan položaj, jer nisu u stanju da kvantifikuju ulaganja, a ni ostvarene rezultate. Situacija se posebno komplikuje kad porodična poljoprivredna gazdinstva zatraže novčana sredstva, po bilo kom osnovu. Bilo kakav sistem evidencije na porodičnim gazdinstvima ovu situaciju bi poboljšao u značajnoj meri.

Uspostavljanje jednog ovakvog sistema na poljoprivrednom gazdinstvu trebalo bi da nam da podatke o svemu onome što se dešavalo u predhodnom poslovnom periodu, ali i svemu onome što se planira za sledeću proizvodnu godinu. Svako registrovano gazdinstvo trebalo bi da ima zabeležene podatke o prilivima i odlivima sredstava, što je u skladu sa konceptom praćenja poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka u zemljama Evropske unije (FADN).

Sistem evidencije koji to podrazumeva, mogao bi da se, na samom početku ovog procesa, oformi u vidu sveske ili knjige, a koja bi omogućila da kasnije preraste u neku složeniju formu.

Za početak, neke od neophodnih stvari koje bi trebalo da budu u toj svesci su:

• podaci o ostvarenoj proizvodnji
• podaci o raspodeli finalne proizvodnje
• novčana izdavanja za repromateriijal i usluge
• dohodak gazdinstva
• podatke o radnoj snazi i sredstvima mehanizacije koji su veoma važni pri evaluaciji i konstrukciji razumnog budžeta gazdinstva

„Pametnija“ poljoprivredna proizvodnja i niži troškovi uz moderne tehnologije

Najbolji primer su elektronske knjige polja. One su koncipirane kao alati za neprekidno planiranje i kontrolu svih procesa poljoprivredne proizvodnje, odnosno – kao modernija i preglednija verzija tradicionalne knjige polja, poznate svakom poljoprivredniku. Cilj kreiranja ovakvog alata je bolje praćenje troškova, kako bi se oni smanjili. Ukoliko se na to još doda i povećanje produktivnosti usled boljeg praćenja procesa, dobija se bolji neto rezultat.

Da li će vođenje evidencije na nekom poljoprivrednom gazdinstvu biti od koristi pri donošenju odluka, zavisi i od tačnosti i vrste podataka koji su prikupljeni. Svako gazdinstvo je jedinstveno i specifično, kako u pogledu resursa kojima raspolaže, tako i u pogledu ideja onoga ko donosi poslovne odluke.

Vođenjem evidencije proizvođačima je umnogome olakšana priprema, donošenje, sprovođenje i analiziranje svih odluka na gazdinstvu koja se tiču organizacije posla čak se i rizici koji su karakteristični za poljoprivrednu proizvodnju mogu se, uz dobru evidenciju, svesti na razumnu meru. Dakle, izveštaj o ostvarenom poslovnom rezultatu sadrži sve prihode, sve rashode i ostvareni dobitak ili gubitak tokom određenog vremenskog perioda, najčešće jedne godine. Trendovi kretanja prihoda, troškova i profita su vrlo značajni za analizu i utvrđivanje mogućnosti poboljšanja poslovanja gazdinstva.

Izvor: dipl. inž. Aleksandar Stojanović, PSSS Požarevac

Foto: Pixabay


reklama