Farmeri mogu da troše manje pesticida i da ne gube novac

7

Francuski poljoprivrednici mogu da smanje potrošnju pesticida za 30 odsto bez gubitaka u profitabilnosti, potvrdilo je novo istraživanje.

Kako se navodi, više od tri četvrtine francuskih gazdinstava može, uz prilagođavanje poljoprivredne proizvodnje, da smanji upotrebu pesticida. U najvećoj meri moguće je smanjenje korišćenja insekticida, a zatim i fungicida i herbicida.

Prema istraživanju francuskog Nacionalnog instituta za poljoprivredna istraživanja (INRA), 77 odsto agrobiznisa može da smanji potrošnju pesticida bez finansijskih posledica.

Sa ciljem da dokaže tu teoriju, tim naučnika koji je predvodio Nikola Minije-Žolian analizirao je uticaj smanjenja upotrebe pesticida na 946 farmi. Rezultati pokazuju da je na samo 6 odsto gazdinstava registrovan pad produktivnosti (u gigadžulima po hektaru godišnje), navodi ’Journal de l’environnement’.

Program dobrovoljnog smanjenja upotrebe pesticida pokrenut 2009. u sklopu plana ’Ecophyto’ privukao je do kraja 2016. godine oko 2.880 farmi.

Većina tih farmi su veliki proizvođači koji za industriju gaje kulture u velikoj meri zavisne od pesticida, posebno krompir i cveklu na severu Francuske i kukuruz na jugozapadu.

Prema istraživanju, manje korišćenje pesticida nije imalo primetne efekte na produktivnost 55 odsto farmi obuhvaćenih istraživanjem i čak je u 39 odsto slučajeva prinos bio veći.

Ako se u obzir uzmu i produktivnost i profitabilnost, 77 odsto farmi iz istraživanja smanjilo je potrošnju pesticida bez posledica po finansijsko poslovanje.

Istraživači procenjuju da gazdinstva koja su u stanju da smanje korišćenje pesticida bez finansijskih gubitaka mogu da skrešu upotrebu tih proizvoda za 42 odsto u poređenju sa ostalim farmama. U proseku u sektoru kao celini, francuski farmeri mogu da smanje zavinost od pesticida za 30 odsto.

Najveće uštede mogle bi da budu kod insekticida, gde je moguće smanjenje od 60 odsto, a slede fungicidi (47 odsto) i herbicidi (37 odsto).

Međutim, trend u Francuskoj ide u suprotnom smeru – uz izuzetak malog pada u 2014. i 2015, potrošnja pesticida konstantno raste od kako je pokrenut prvi plan ’Ecophyto’. Tim planom predviđeno je da se između 2008. i 2018. upotreba pesticida smanji za 50 odsto.

Zbog tog neuspeha, pokrenut je novi plan ’Ecophyto 2’ sa ciljem da se do 2020. potrošnja pesticida smanji za 25 a zatim za 50 odsto do 2025.

– Ta tranzicija moguća je gotovo svuda ali to ne znači da će biti lako – ona zahteva temeljnu reorganizaciju poljoprivredne prakse – rekao je Minije-Žolian za ’Journal de l’environnement’.

Reorganizacija uključuje, na primer, povećanu raznolikost i rotaciju useva i mehaničko plevljenje.

Minije-Žolian smatra da, kako bi se smanjenje upotrebe pesticida i realizovalo, poljorivrednicima treba ’pravi sistemski orijentisan savet. Kao i sektorska adaptacija’.

Prema rečima vodećeg istraživača u projektu, agrobiznis mora da nauči da radi sa velikim brojem manjih farmi sa manjom proizvodnjom nego na velikim gazdinstvima koja gaje samo jednu kulturu.

Mana sadašnjeg sistema, smatra taj istraživač, jeste i to što nema agro-ekoloških oznaka, poput oznaka za organsku proizvodnju, da se takve prakse i nagrade komercijalno.

– Možemo da objasnimo potrošačima da postoji treći put, dobar put, između organske i industrijske poljoprivrede. Još nismo na tom putu ali se pojavljuju znaci – istakao je Minije-Žolian.

Izvor: EurActiv.com

Foto: Cover Images


reklama