Fenofaza ’plača’ ili ’suzenja’ vinove loze

213

Posle izlaska loze iz biološkog zimskog mirovanja i rezidbe, biljka ulazi u period vegetacije početkom marta, a indikator ulaska u vegetaciju je I fenofaza koja se naziva ’plač’ ili ’suzenje’.

’Suzenje’ ili kretanje ’sokova’ počinje u proleće i karakteriše se isticanjem sokova na presecima koji su nastali rezidbom. ’Plač’ se javlja kao posledica usvajanja vode i mineralnih materija od strane korenovog sistema.

Usvojena voda i mineralne materije kreću se kroz nadzemni deo čokota, i pri tom kretanju određena količina vode i materija se rastvara, a kako još nema razvijenih listova, koji bi vodu i minerale usvojili, oni ističu na presečenim mestima.

Početak kretanja sokova kod vinove loze u mnogome zavisi od sorte, temperature zemljišta, vazduha, vlažnosti zemljišta, tipa zemljišta… U našim klimatskim uslovima, fenofaza ’plača’ počinje krajem marta, početkom aprila meseca.

Temperatura zemljišta je glavni faktor za kretanje sokova. Temperatura od 7 do 10 stepeni u zoni korenovog sistema vinove loze je optimalna za početak ove fenofaze i ulazak biljke u vegetaciju.

Temperatura vazduha nema direktan uticaj na početak fenofaze ’plača’, već se njen uticaj indirektno ogleda tako što zagreva zemljište. Analizom je utvrđeno da kod zagrejanog zemljišta, čak iako se temperatura snizi na nula stepeni, ova faza se normalno odvija.

Ukoliko se talas niskih temperatura vazduha nastavi, dolazi do hlađenja zemljišta, pa tako i do zaustavljenja ove faze.

Tip zemljišta isto utiče na početak fenofaze ’plača’. Lakša i peskovita zemljišta, svetlije boje, doprineće ranijem ulasku u period vegetacije, nego teška, glinovita i tamnija zemljišta.

Količina tečnosti koja isteče kroz trs u mnogome zavisi od sorte, temperature, vlažnosti zemljišta, bujnosti čokota, razvijenosti korenovog sistema… Naučnim istraživanjem utvrđeno je da se količina tečnosti koja istekne u ovoj fenofazi kreće se od 0,2 dl do 1,4 l, dok je bilo primera u kojima je izmerena količina tečnosti iznosila i 3 litra po čokotu.

Dužina trajanja fenofaze ’plača’ iznosi od 14 do 25 dana. Zapaženo je trajanje od desetak dana, koje se javlja usled naglih porasta temperatura.

Fenofaza ’plača’ završava se početkom razvoja pupoljaka.

Foto: Cover Images, Agro TV


reklama