Flaširanje vina

192

Flaširanje vina predstavlja završnicu postupka spravljanja ovog pića. Ovaj postupak je značajan za očuvanje organoleptičkih osobina vina, to jest mirisa, ukusa i boje. Takođe, flaširanjem se bolje čuva kvalitet vina. 

Vina koja su na vreme razlivena u boce zadržavaju svežinu, svetlu boju i ne gube ugljen-dioksid. Ako bi se čuvala u bačvama duže nego što je potrebno, formirana i stabilizovana vina vremenom bi pod uticajem vazduha izvetrila, izgubila svežinu, postala zatvorenija, oksidisana i praznog ukusa. Bitno je da od poslednjeg pretakanja do razlivanja u boce prođe 15 dana. Osim toga, bistrina vina mora biti perfektna, a vino mora biti stabilno.

Stabilnost vina možemo proveriti na jedan od sledećih načina:

  • Vino se zagreva u staklenoj posudi na 70 stepeni oko 5 minuta, a zatim se stavlja u zamrzivač i u trajanju od 15 minuta izlaže temperaturi  od – 5 stepeni. Ako ne dođe do zamućenja, vino je stabilno i može se flaširati.
  • Uzorak vina se 48 h drži u frižideru. Nakon toga, par sati se ostavi na sobnoj temperaturi, ako se ne zamuti, može se razliti u boce.
  • Vino treba zagrejati na 50 stepeni tokom 48h, a potom ostaviti tokom noći na sobnoj temperaturi. Ako se ne zamuti – stabilno je.

Važno je naglasiti da sav pribor koji se koristi u postupku mora biti besprekorno čist. Neposredno pre flaširanja, boce treba dobro oprati i dezinfikovati (ako se radi o već korišćenim bocama), a ako su nove, dovoljno je samo isprati ih. To se radi vrelom vodom ili dvopostotnim rastvorom sumporaste kiseline. Korišćene boce se najpre potapaju u vodu nekoliko dana, a potom se ispiraju. Sledi punjenje rastvorom sode u odnosu 2 g sode: 1 l vode. Nakon toga se izribaju i dobro isperu hladnom vodom. Dezinfekcija se može vršiti i sa 2% rastvorom vinobrana. Oprane boce se okreću otvorom na dole i ostavljaju da se osuše.

Vina slabijeg kvaliteta se uglavnom razlivaju u litarske i dvolitarske flaše, a vrhunska u one od 0.75 l. Po pravilu, boce se pune do 0,5 – 1 cm od zatvarača. Poželjno je da se boce etiketiraju, a ako vino ide u promet, to je i obavezno. Na etiketi treba navesti ime proizvođača, sortu grožđa od kog je vino spravljano, oznaku kvaliteta, godinu proizvodnje, zapreminu i sadržaj alkohola. Ako planirate prodaju vina, onda se treba pridržavati zakonom definisanih propisa koji uređuju sadržaj etikete.

Preporučuje se najmanje godinu dana odležavanja, kako bi vino razvilo svoj specifični buke. Boce u podrumu treba da budu u vodoravnom ili kosom položaju, tako da zapušač bude stalno nakvašen. Vino u bocama treba kontrolisati najmanje jednom mesečno.

Izvor: Dipl. inž. prehrambene tehnologije Danijela Zuber

Foto: Pixabay

 


reklama