Fuzarioza klasa predstavlja destruktivno oboljenje u proizvodnji žita koje izazivaju gljive iz roda Fusarium, a među njima je najznačajnija vrsta F. graminearum.

Ova bolest prisutna je svake godine u manjem ili većem procentu, zavisno od vremenskih uslova (visoke temperature, česte padavine i visoka vlažnost vazduha). Štete koje prouzrokuju ovi patogeni ogledaju se u smanjenju prinosa, smanjenju klijavosti semena i smanjenju kvaliteta zrna. Takođe, gljive iz roda Fusarium imaju sposobnost sinteze mikotoksina u inficiranim biljkama, koji negativno utiču na zdravlje ljudi i životinja.

Ispoljavanje simptoma uočava se u vreme nalivanja zrna kad su zdravi klasovi zelene boje, a zaraženi klasovi, ili delovi klasa, slamnato žute, dok se na klasićima može uočiti narandžasta ili ružičasta prevlaka od sporonosnih organa gljive. U zaraženim klasićima zrna se ne formiraju ili su smežurana i prožeta micelijom.

Patogen se može preneti zaraženim semenom ili prezimeti u zemljištu na zaraženim biljnim ostacima u vidu micelije sa makrokonidijama ili askosporama. Infekcija nastaje u period od pojave klasića do cvetanja kad, pod uticajem kiše i vetra, inokulum dospeva na prašnike.

Da bi se sprečila infekcija potrebno je izvršiti tretman nekim od registrovanih fungicida u vreme početka cvetanja kad je 5% klasova izbacilo prašnike preparatima na bazi tebukonazol +tiofanat-metil, epoksikonazol + tiofanat-metil.

Izvor: dipl. inž. Slavica Svetozarević, PSSS Negotin

Foto: Free Images