Gajenje leblebije

68

Naut, odnosno leblebija je vrlo značajna poljoprivredna kultura u ishrani ljudi u mnogim azijskim zemljama, ali sa novim trendovima u kulinarstvu i i promenom prehrambenih navika raste interesovanje za ovu kulturu i na našim prostorima.

U pogledu preduseva, naut nema posebne zahteve, može se gajiti posle gotovo svake kulture, ali bolje rezultate daje nakon krompira i suncokreta nego iza strnih žita. Leblebija je dobar predusev za sve ratarske biljke budući da je leguminoza i da ostavlja zemljište bogato azotom. Naut rano napušta zemljište pa ima dovoljno vremena za pripremu zemljišta za narednu kulturu.

Naut ne bi trebalo smenjivati sa drugim leguminozama. Ova kultura prema zemljištu nema posebne zahteve, ali joj odgovaraju duboka, plodna i umereno vlažna zemljišta.

Osnovna obrada zemljišta zavisi od toga koja je kultura predusev nautu. Osnovna obrada zemljišta počinje već tokom leta, kad se vrši zaoravanje strništa, dok se nakon okopavina samo jednom duboko ore. Predsetvena priprema trebalo bi da bude blagovremena i kvalitetna. Naročito je značajno da zemljište bude ravno, kako bi u kosidbi bilo što manje gubitaka. Predsetvena priprema zemljišta izvodi se na dubinu od 8 do 10 cm.

Đubrenje za leblebiju trebalo bi da bude prilagođeno plodnosti postojeće parcele, kao i očekivanom prinosu. U našoj zemlji na đubrenju nauta nije se mnogo radilo, ali smatra se da je za prinos od 2.000 kg/ha potrebno 100 kg azota, 22 kg fosfora, 45 kg kalijuma i 33 kg kalcijuma. Pošto je naut biljka azotofiksator smatra se da nije potrebno značajnije đubrenje ovim elementom, dovoljno je obezbediti manje količine u prvim nedeljama vegetacije dok se ne uspostavi simbiotska azotofiksacija.

Naut je kultura koja se može sejati ranije u proleće budući da seme niče na dosta niskim temperaturama, a mlade biljke dobro podnose kasna zahlađenja. Rana setva ima prednost i u smislu toga da ovakav usev ranije prolazi kritične generativne faze razvoja. Poznato je da ukoliko se cvetanje vremenski poklopi sa velikim vrućinama često dolazi do opadanja cvetova, pa i mladih plodova. Naut se seje na međuredno rastojanjeod 40 do 50 cm, a moguća je i uskoredna setva na 15 do 20 cm međuredno.

Setvena norma zavisi od načina setve i krupnoće semena. Za sorte srednje krupnog semena apsolutne mase od 200 do 250 grama za širokoredu setvu potrebno je 70 do 100 kg/ha semena, a za uskorednu 100 do 150 kg/ha semena. Za sorte semena apsolutne mase od 300 do 350 grama za širokoredu setvu potrebno je 100 do 140 kg/ha semena, a za uskorednu 160 do 200 kg/ha semena. Seje se sejačicama na dubinu od 5 do 7 cm. Ako je setva kasnija ili je zemljište lako, dubina setve trebalo bi da je veća, od 8 do 10 cm.

U slučaju nedovoljne vlage zemljišta u setvi poželjno je usev posle setve povaljati. Borba protiv korova izvodi se hemijskim i mehaničkim putem. Naut je u značajnoj meri otporan na sušu, ali navodnjavanje u sušnim uslovima izuzetno povoljno utiče na prinos.

Sazrevanje useva leblebije dešava se u relativno kratkom vremenskom periodu, zrele mahune ne pucaju, ali može se desiti njihovo opadanje. Žetva nauta na manjim površinama može biti ručna, čupanjem biljaka, dok se na većim površinama usev ubira mehanizovano, kombajniranjem.

Izvor: PSS Sombor

Foto: Freepik, Howard F. Schwartz, Colorado State University, Bugwood.org, Gerald Holmes, Strawberry Center, Cal Poly San Luis Obispo, Bugwood.org


reklama