Grad Beograd planira pokretanje aplikacije za ozelenjavanje

7

Beograđani će uskoro imati mogućnost da kupe i posade drvo, koje će biti ’potpisano’ njihovim imenom i prezimenom.

Grad planira da pokrene aplikaciju kojom će najpre biti izrađena mapa sa lokacijama na kojima je planirano širenje i obnavljanje zelenih površina, a potom će pojedinci i kompanije moći da izaberu mesto za svoju sadnicu. Tako će ljubitelji zelenila bez ašova, iz fotelje, jednim klikom i elekronskim plaćanjem moći da dobiju svoj zasad.

Kako stoji u planu Sekretarijata za zaštitu životne sredine, kako bi se i Beograđani, ali i društveno odgovorne kompanije, uključili u ozelenjavanje prestonice, biće osmišljena platforma koja će digitalno prikazivati gradsku mapu sa slobodnim mestima za sadnju, kao i unos lokacija za sadnju od strane lokalne uprave.

– Aplikacija treba da ima mogućnost brendiranja čitavih zelenih površina, pa će kompanije moći da doniraju veći broj stabala ili parkovskog mobilijara. Kada stablo bude posađeno, moći će da se dobije ruta do drveta na mobilnom telefonu – stoji u planu.

Svako novoposađeno stablo označiće se logotipom firme ili fotografijom donatora, a korisniku će se, kad uključi kameru na aplikaciji i uperi je u stablo, prikazati fotografija osobe koja je stablo zasadila.

Svaki đak prvak u Beogradu posadiće svoje drvo

Izvor: novosti.rs

Foto: Free Images


reklama