Grad Bor subvencioniše nabavku opreme za plastenike

14

Grad Bor raspisao je peti javni konkurs za korišćenje sredstava po programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2021. godinu.

Podsticajna sredstva u ukupnom iznosu do 1.000.000 dinara mogu da se koriste za kupovinu nove opreme za plastenike za proizvodnju voća, povrća, cveća i rasadničku proizvodnju.

Subvencionisaće se do 60 odsto iznosa vrednosti nabavljene opreme. Maksimalan iznos subvencije po korisniku je do 100.000 dinara.

Subvencije će se isplaćivati po redosledu pristizanja prijava.

Pravo na subvencije imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva sa aktivnim statusom čije se sedište nalazi na teritoriji Grada Bora, pod uslovom da se predmetna investicija koristi na teritroiji Grada Bora.

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu da dobiju pozivom na broj telefona 030/423-255, lokal 164.

TEKST KONKURSA

OBRAZAC PRIJAVE

Foto: Unsplash


reklama