Halal standard

14

Sve veći broj firmi shvata značaj i neophodnost uvođenja standarda kvaliteta kako bi unapredili svoje poslovanje. Proizvođači širom sveta su prepoznali potencijal tržišta islamske zajednice, koje se procenjuje na preko 1,5 milijardi ljudi, i nastoje da svoje proizvode prilagode specifičnim zahtevima koje ono iziskuje.

Halal standard se odnosi na prehrambene proizvode i usluge koje ljudi islamske veroispovesti smatraju jedino prihvatljive za svakodnevnu upotrebu, sa stanovišta Kurana. Smatra se da negde oko tri četvrtine populacije muslimanske zajednice svoju ishranu zasnivaju na proizvodima koji ispunjavanju ovaj standard.

U našoj zemlji postoji shvatanje da se pod terminom Halal podrazumevaju samo proizvodi mesne industrije, a u stvari se on odnosi na široku paletu proizvoda i usluga (farmaceutski i kozmetički proizvodi, bankarske, finansijske i druge usluge). Reč „Halal“ znači „ispravno i dozvoljeno“ od Alaha za potrošnju muslimanskih vernika. Hrana koja nije pripremljena ili prerađena po Halal standardu smatra se zabranjenom za konzumiranje, isto kao sto su to i alkohol ili svinjetina. Da bi se ispunili specifični zahtevi, koji su uslov za dobijanje sertifikata, proizvodi ne smeju da sadrže svinjsko meso, krv, životinje koje su mesojedi, ptice grabljivice, aditive i emulgatore.

Izdavanje Halal sertifikata u Republici Srbiji vrši agencija, koja je osnovana od strane Islamske zajednice. Ukoliko su ispunjeni svi uslovi, Agencija Islamske zajednice izdaje Halal sertifikat, koji je priznat među svim muslimanskim vernicima. U periodu za koji je izdat Halal sertifikat, vrše se kontrole od strane halal kontrolora, ali i uzorkovanje proizvoda sa tržišta. Sto se tiče mesne idustrije, tu postoje neke specifičnosti koje su propisane Kuranom, a one se pre svega odnosi na klanje životinja.

Zabranjeno je da životinje kolje alkoholisano lice, kao i lice koje nije muslimanske, hrišćanske ili jevrejske veroispovesti. Pažnja se mora posvetiti smanjenju bola i patnje životinja koje se kolju.

Bivša SFRJ je sve do devedesetih godina prošlog veka bila značajan izvoznik na tržišta zemalja koja su činila Pokret nesvrstanih. Upravo zbog iskustva u industriskoj proizvodnji po zahtevima Halal standarda, u poslednje vreme raste interesovanje za izvoz na neka od tržišta ovih zemalja.

Svi zainteresovani proizvođači u cilju dobijanja sertifikata moraju jasno staviti do znanja da su opredeljeni za proizvodnju po ovom standardu, da dokumentuju ispunjenost zdravstvenih, sanitarnih i higijenskih zahteva koji su definisani zakonom, ali i da dokumetuju da svoju poslovnu delatnost obavljaju po važećim propisima.

Zbog brojnih specifičnisti, koje su propisane ovim standardom, na svetskom tržištu postoji velika tražnja za proizvodima koji su proizvedeni u skladu sa Halal standardom.

Izvor: dipl. inž. Biljana Janjić, PSSS Čačak

Foto: Free Images


reklama