Higijena kože goveda

183

Važnu ulogu u očuvanju zdravlja i produktivnosti domaćih životinja ima higijena kože. Svakodnevnom negom i čišćenjem, dobri stočari će olakšati pojedine funkcije kože, a time stimulisati razmenu materija, poboljšati apetit i bolje iskorišćavanje hrane.

Svakodnevna nega takođe će sprečiti razna kožna i druga oboljenja i ojačati odbrambenu sposobnost organizma. Ovo ne predstvalja samo higijensku meru, već ima i ekonomski značaj.

Ako se radi o muznim grlima, čišćenje ili timarenje kože ima veliki značaj za dobijanje higijenski ispravnog mleka i povećanje produkcije mleka za 1 l dnevno po grlu.

Za održavanje opšte higijene, a naročito higijene muže, takođe bi trebalo posvetiti posebnu pažnju čistoći samog grla, a najjednostavnije je svakodnevno pranje vimena i repa. Pranje se obavlja pre muže, a vime se posle toga briše suvim i čistim ubrusom.

Održavanje higijene grla je moguće samo u čistim štalama i na odgovarajućim ležištima. Kratka ležišta, bez ili sa nedovoljnom količinom prostirke, otežavaju održavanje higijene i sigurno utiču na kvalitet i brzinu same muže.

Od zdravih životinja hranjenih odgovarajućim hranivima i u dovoljnim količinama, pomuženo mleko će sigurno biti zdravstveno ispravno. Od spoljašnjih uticaja za kvalitet mleka su važni sudovi i uređaji za mužu, brzina hlađenja mleka do transporta u sabirne uređaje. U svakom slučaju, zakonska i moralna obaveza proizvođača, odnosno držaoca životinja je da obezbedi dobrobit životinja u uslovima u kojima žive i daju odgovarajuće proizvode.

Izvor: dipl. inž. Slavica Petrović, Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije

Foto: Pixabay


reklama