Hrvatska povlači iz prodaje sredstva na bazi mankozeba

1271

Ministarstvo poljoprivrede Hrvatske povači sa tržišta 28 preparata za zaštitu bilja na bazi mankozeba.

Uredbom Evropske komisije, koja je stupila na snagu 5. januara 2021. godine, propisano je da države članice EU moraju da oduzmu registracije sredstvima za zaštitu bilja koja sadrže aktivnu materiju mankozeb.

U skladu sa Uredbom, ukidaju se registracije za stavljanje na tržište Republike Hrvatske s datumom 4. jul 2021. godina sredstvima za zaštitu bilja na bazi mankozeba, koja se na tržištu Hrvatske nalaze pod trgovačkim nazivima: ACROBAT MZ WG, DITHANE DG NEOTEC, DITHANE M-45, PERGADO MZ, PINOZEB M-45, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, MANFIL 75 WG, MANFIL 80 WP, STAR 80 WP, PENNCOZEB 75 DG, MOXIMATE 505 WP, CADILLAC 80 WP, ALFIL DUPLO, FYLAL DOUBLE, ELECTIS WG, MANKOZEB, MANOXANIL, NAUTILE DG, PROFILUX, FANTIC M, INDOFIL 80 WP, INDOMATE 505 WP, ARMETIL M, DOUBLE COPPER KEY, CODIMUR M, MANCOZEB BLUE 72 WP, LAINCOBRE M i FORTUNA GOLD.

Takođe, u skladu sa Uredbom za ukidanje registracija, na tržištu Hrvatske biće dozvoljena prodaja, distribucija i primena postojećih zaliha sredstva za zaštitu bilja ACROBAT MZ WG, DITHANE DG NEOTEC, DITHANE M-45, PERGADO MZ, PINOZEB M-45, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, MANFIL 75 WG, MANFIL 80 WP, STAR 80 WP, PENNCOZEB 75 DG, MOXIMATE 505 WP, CADILLAC 80 WP, ALFIL DUPLO, FYLAL DOUBLE, ELECTIS WG, MANKOZEB, MANOXANIL, NAUTILE DG, PROFILUX, FANTIC M, INDOFIL 80 WP, INDOMATE 505 WP, ARMETIL M, DOUBLE COPPER KEY, CODIMUR M, MANCOZEB BLUE 72 WP, LAINCOBRE M i FORTUNA GOLD do 4. oktobra 2021, a zbrinjavanje, skladištenje i primena postojećih zaliha sredstva za zaštitu bilja do 4. januara 2022. godine.

Foto: Free Images, Pixabay


reklama