Il d frans – mesnata rasa ovaca

247

Il d frans je tovna i mesnata rasa ovaca genetski stvorena za proizvodnju mesa. Poznata je po svom kvalitetu trupova (mesa), dobrom dnevnom prirastu, visokoj plodnosti.

Ova rasa ovaca je nastala u Francuskoj ukrštanjem rase ovaca merino rambujea sa ovnovima lester rase (engleske ranostasne, tovne rase).

Ovce ove rase imaju veliki format tela, veoma je snažne konstitucije što je karakteristično za tovne rase, dobro izbalansirano telo što daje dobar odnos između butova i plećki, što se najbolje vidi na ovčijim polutkama u klaničnoj industriji.

Plodnost il d frans ovaca je dobra – ovce često jagnje po 2 jagnjeta, od 100 ovaca dobije se 130-150 jagnjadi, a u povoljnim uslovima ishrane i spoljne sredine plodnost se kreće 160-180%. Ženska jagnjad se mogu pariti u ranoj dobi kad dostignu telesnu masu od 55-60 kg, ali prvu oplodnju je najbolje obaviti sa 12 meseci starosti jer tada su reproduktivni organi dobro razvijeni i telo je fiziološki spremno za bremenito stanje.

Ovnovi koji imaju kvalitetnu ishranu (kvalitetna paša, kvalitetno seno i koncentrat), dobro su pripremljeni i razvijeni u rasplod mogu da se puste i sa 10 meseci. Jagnjad pri jagnjenju imaju prosečnu masu 4 kg, a problemi pri jagnjenju su retki.

Il d frans jagnjad imaju veoma dobar prirast i uz dobru ishranu u starosti od 40 dana imaju težinu od 18-22kg, a sa 100 dana starosti 33-40 kg, i time se postiže brža prodaja jagnjadi.

Što se tiče starijih grla u tovu, njihov radman klanja (karakteristike zaklanog trupa) kreće se 50-56%.

Ova rasa je uvožena u našu zemlju radi ukrštanja sa domaćim rasama ovaca sa ciljem poboljšanja njihovih tovnih osobina. Il d frans ovnovi na potomstvo prenose sve svoje dobre rasne i tovne osobine kao što su plodnost, dobro iskorišćavanje hrane, mišićavost-kvalitet mesa. Baš zbog ovih mogućnosti il d frans je popularan kod proizvođača jagnjetine.

Vuna kod ovaca je jaka (23-27 mikrona), runo je bele boje. Težina runa kod jednogodišnjih ovaca je 3-4 kg, a kod ovnova 5-6 kg sa vlaknima dužine 80-90 mm. Što su grla starija vuna je kvalitetnija. Kvalitet vune takođe zavisi od ishrane i uslova držanja ovaca.

Izvor: dipl. inž. Aleksandar Canić, PSSS Jagodina

Foto: Free Images


reklama