Inicijativa lovaca RS za ujednačavanje sudske prakse

102

Lovački savez Republike Srpske u narednom periodu pokreće inicijativu prema Vrhovnom sudu Republike Srpske za ujednačavanje sudske prakse kod sporova u vezi sa naknadom štete koju pričini divljač. Ovo se posebno odnosi na saobraćajne nezgode u kojima učestvuje divljač.

Naime, sa oporavkom brojnosti divljači u lovištima Republike Srpske, korisnici lovišta sve više se suočavaju sa štetama nad divljači koje nastaju pri saobraćajnim nezgodama. U ovim nezgodama, osim stradanja divljači dolazi i do materijalne štete na vozilima koja se u nekim slučajevima meri i sa više hiljada konvertibilnih maraka.

Za veliki broj korisnika lovišta, osim trajnog gubitka divljači, ova saobraćajna nesreća predstavlja početak duge i iscrpljujuće bitke pred nadležnim sudovima. Naime, vlasnici motornih vozila oštećenih u saobraćajnim nesrećama sa divljači, „po primjeru dobre prakse” obavezno sprovode postupak naplate štete na vozilu od korisnika lovišta, što u najvećem broju slučajeva završava kod nadležnih sudova. Ovi sudski procesi završavaju različitim presudama kako između pojedinih sudova tako i između pojedinih sudija u okviru istog suda.

U praksi je često prisutan slučaj kada Osnovni sud donese presudu u korist vlasnika motornog vozila, a zatim posle uložene žalbe korisnika lovišta Okružni sud uvaži žalbu i preinači presudu, te na kraju Ustavni sud poništi presudu Okružnog suda i potvrdi prvobitnu presudu ili vrati sve na ponovni postupak.

Ceo ovaj postupak traje najmanje nekoliko godina, kada na kraju na naplatu korisniku lovišta dođe prvobitno procenjen iznos materijalne štete, zatim troškovi advokata, ali i kamate sa kojima ukupan iznos u velikom broju slučajeva dovede Lovačko udruženje do bankrota.

S obzirom na sve veći broj slučajeva neujednačene sudske prakse, od koje najveću štetu imaju korisnici lovišta, Lovački savez RS, sa ciljem zaštite svojih članica, pokreće inicijativu prema Vrhovnom sudu Republike Srpske za ujednačavanje sudske prakse u ovim slučajevima.

Predsednik Lovačkog saveza Republike Srpske, Savo Minić, ističe da će Savez u narednom periodu prikupiti sve donesene presude u Republici Srpskoj po osnovu saobraćajnih nesreća sa divljači, te da će uz pomoć pravnog tima pokrenuti ovu inicijativu za koju očekuje da će dati očekivane rezultate i time obavezati sve sudove u Republici Srpskoj na ujednačenu sudsku praksu. Minić je naglasio da je ova aktivnost samo još jedna u nizu koju Savez sprovodi sa ciljem zaštite svojih članica i unapređenja stanja u lovištima Srpske, te je najavio skoru inicijativu za izmeu Zakona o lovstvu Republike Srpske.

Foto: Pixabay


reklama