Inovacije u zaštiti bilja

68

U zemljama Evropske unije, sve više se u poslednje vreme osnažuje i podržava kako organska proizvodnja, tako i proizvodnja hrane sa manjom količinom ostataka pesticida.

Maksimalno dozvoljene količine pesticida u hrani se smanjuju, a u nekim slučajevima se svode na nulu. Primena starih, klasičnih insekticida i ostalih pesticida moraće da pretrpi značajne promene.

Zbog sve očiglednijih negativnih efekata klasičnih hemijskih pesticida na zdravlje ljudi i životnu sredinu, u EU, SAD i drugim zemljama se poslednjih godina mnoge aktivne supstance zabranjuju za korišćenje ili im se drastično ograničava primena. Ova tendencija predstavljaće nove izazove za zaštitare jer se zabranom pojedinih pesticida otežava uspešna zaštita od postojećih štetočina i bolesti.

Takođe, zabranom primene pojedinih insekticida mogu nastati novi problemi u praksi. Jedna od mogućnosti je i primena novih preparata na bazi prirodnih materija, koje su uglavnom niske toksičnosti. Kao takve mogu poslužiti mnoge materije koje se već danas koriste u organskoj proizvodnji. Međutim, njihova efikasnost je često znatno niža od hemijskih pesticida, pa zbog toga izostaje njihova široka primena.

Materije koje nam mogu poslužiti u tu svrhu su:

– dijatomejska zemlja
– mnogi inertni prahovi (alumina, cink, titanijum oksid, zeolit, kalcijum karbonat…)
– etarska ulja biljaka
– alkoholni i vodeni ekstrakti biljaka
– elicitori

Primena gore navedenih materija do sada se uglavnom pokušavala i imala uspeha u laboratorijskim uslovima. Pokušaji njihove primene u praksi često nisu davali zadovoljavajuće rezultate. Razlozi su mnogobrojni. Jedan takav primer je i primena etarskog ulja bibera koji daje 100% efikasnost u laboratoriji, a 10-20% u praktičnim uslovima. Dugo se nije znao razlog. Utvrđeno je da je razlog tome brza razgradnja etarskog ulja pod dejstvom sunčeve svetlosti (za 10 minuta se u potpunosti razrgradi EO bibera).

Takođe, jedan od problema u narednom periodu biće i suzbijanje skladišnih štetočina, jer je tendencija i zabrana trenutno korišćenih fumiganata. Zbog toga se radi i na primeni mnogih inertnih prahova, etarskih ulja i biljnih ekstrakata u cilju suzbijanja skadišnih štetočina. Sintetizovan je i alumina prah koji ispoljava visoku efikasnost u suzbijanju pasuljevog žižka (Acanthoscelides obtectus) u skladištima. Takođe, radi se i na primeni kombinacija etarskih ulja i biljnih ekstrakata u cilju suzbijanja krompirovog moljca, kako u skladištima tako i u poljskim uslovima. A, osim suzbijanja krompirovog moljca primenom odgovarajućih kombinacija etarskih ulja, možemo kontrolisati i klijanje krompira, kao i kontrolisati njegovo truljenje (Erwinia carotovora) u skladištima.

Što se tiče elicitora, u pitanju su materije koje ne deluju direktno na insekte, ali mogu pomoći biljci u borbi protiv štetnih organizama. Jedan od takvih primera je i fruktoza, koja je u EU registrovana za primenu u jabuci u cilju suzbijanja jabukovog smotavca.

Takođe, brojna etarska ulja u malim količinama daju sinergistični efekat mnogim insekticidima, koji bi mogli da se primenjuju u mnogo manjim količinama uz zadržavanje visoke efikasnosti.

Izvor: mast. inž. Dušan Stojanović, PSSS Niš

Foto: Pixabay, Free Images


reklama