IPARD II Mera 7 – prihvatljive investicije

19

Mera 7 IPARD programa odnosi se na diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja sa ciljem podizanja nivoa diversifikacije i razvoja ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima kroz razvoj poslovnih aktivnosti, mogućnošću otvaranja novih radnih mesta i direktno povećanje prihoda farmi i domaćinstva i poboljšanje kvaliteta života u ruralnim područjima i na taj način smanjenje raseljavanja ruralnih područja.

Specifični ciljevi donacija su investiciona podrška razvoju turističkih objekata i usluga poljoprivrednim proizvođačima i drugim privrednim subjektima u ruralnim oblastima, i na taj način ekspanzija privrednih aktivnosti u zemlji u oblasti ruralnog turizma kao i podrška razvoju turističkih rekreativnih aktivnosti, posebno za porodični i dečiji turizam.

Sve ove investicije se odnose na izgradnju i rekonstrukciju, na opremanje objekata za pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga, kao što su sobe, restorani i drugi objekti, uključujući i objekte za rekreaciju, igranje, turističkih kampova, poboljšanje objekata na otvorenom (za jahanje, ribolov u unutrašnjim vodama, biciklizmu, tematskih staza) troškovi marketinga, kao što su štampanje propagandnog materijala, stvaranje i održavanje sajta.

Korisnici mogu biti:
– Registrovani poljoprivrednici ili članovi poljoprivrednog gazdinstva koji se bave poljoprivrednim ili nepoljoprivrednim aktivnostima na selu
– Mikro i mala privatna pravna lica, koja su osnovana, ili rade u ruralnim područjima. Pravna lica, istog raspona, osnovana izvan ruralnih područja takođe su prihvatljiva za podršku ako se podržane investicije/aktivnosti nalaze u ruralnim područjima

Specifični kriterijumi prihvatljivosti za ruralni turizam

Maksimalan broj ležajeva je ograničen na 30 ležajeva po registrovanom korisniku.

Kako bi investicija u Meri 7 bila prihvatljiva, bez obzira na mesto prebivališta, odnosno sedišta korisnika, mesto investicije mora biti u ruralnom području. Prema metodologiji koja je korištena pri utvrđivanju ruralnih područja u Republici Srbiji, ustanovljeno je da oko 75% teritorije Republike Srbije čine ruralna područja. Ova mesta imaju gustinu naseljenosti manju od 150 stanovnika po km2, i nalaze se na teritoriji Regiona Vojvodine, Beogradskog regiona, Regiona Šumadije i Zapadne Srbije i Regiona Južne i Istočne Srbije.

Da bi korisnik mogao da investira u ruralni turizam, nije važno da li ima svoju zemlju ili ne (osim u delu koji je propisan Zakonom o ugostiteljstvu – npr. za investicije u kamp), ali važno je da ima vlasništvo nad postojećim objektom koji je predmet investicije u izgradnju i/ili opremanje. Ukoliko je u pitanju samo investicija u opremanje objekta, korisnik ne mora da ima objekat u svom vlasništvu, već može i da ima pravo zakupa, odnosno korišćenja nad njim, na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekata, s tim da ako je objekat predmet zakupa, odnosno korišćenja ne može imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa, odnosno prava korišćenja.

S tim u vezi jasno su definisani prihvatljivi troškovi, to su:
– Izgradnja i unapređenje nepokretne imovine
– Kupovina nove opreme i nameštaja, uključujući i specijalnu opremu i nameštaja za osobe sa invaliditetom i za decu
– Kupovina novih mašina i opreme za unapređenje ponude turističkog mesta u turističke i gastronomske svrhe, uključujući IT hardver i softver do njihove tržišne vrednosti
– Investicije u objekte za rekreaciju kao što su igrališta (spoljni i unutrašnji prostori) i oprema
– Opšti troškovi, kao što su honorari arhitektama, inženjerima i drugim konsultantima, studije izvodljivosti, sticanje patentnih prava i licenci do granice od 12% od ukupnih prihvatljivih troškova, od kojih su troškovi biznis planova do 5 %, ali ne više od 2.000 evra
– Investicija u obnovljive izvore energije na poljoprivrednom gazdinstvu (izgradnja, instalacija i opremanje), za sopstvene potrebe, mora biti deo projekta za turizam

Izvor: dipl. inž Suzana Rašić, PSSS Niš

Foto: Facebook


reklama