Ishrana bremenitih koza

26

Kako bi se dobio zdrav i vitalan podmladak, koze bi trebalo dobro hraniti u toku perioda bremenitosti.

Period bremenitosti koza se prema njihovim potrebama u ishrani može podeliti na dve glavne faze:

– Prva faza obuhvata prvih 15 nedelja skoznosti i životinje u ovom periodu nemaju nekih posebnih potreba u pojačanoj ishrani. Ako životinje imaju na raspolaganju kvalitetnu ispašu, onda ona zadovoljava sve njihove potrebe.

– Druga faza bremenitosti obuhvata poslednjih mesec i po dana pre jarenja koza. Potrebe koza u svim hranljivim materijama značajno se povećavaju u ovom periodu. Za ishranu koza u poslednjoj podfazi bremenitosti najpodesniji su seno dobrog kvaliteta i određena količina koncentrata. Sa ishranom koncentratom može se započeti šest do osam nedelja pre jarenja, sa količinom od 200 g po kozi na dan. Količina sena trebalo bi da se kreće do 2,5 kg na dan.

U drugoj polovini bremenitosti obrok kod visokoproduktivnih koza mogao bi da se sastoji od 2,5 kg sena i oko 300 g koncentrata. Ukoliko je kvalitet sena slabiji onda se količina koncentrata u obroku povećava. Takođe, u smešu se uvode i hraniva koja su bogata proteinima (najčešće suncokretova i sojina sačma). Na nekoliko dana pre jarenja obrok se smanjuje za jednu četvrtinu ili čak polovinu, kako bi se koza lakše ojarila. Poželjno je da obrok bude sastavljen od kvalitetnijeg kabastog hraniva (sena), kako bi se na taj način umanjila mogućnost preranog nalivanja mleka u vimenu.

Izvor: dipl. ing. Dragoljub Krajnović.

Foto: Pixabay


reklama