Ishrana koza u organskoj proizvodnji

44

Za razliku od ostalih preživara, koze konzumiraju raznovrsnu hranu (preko 500 biljnih vrsta) i često je menjaju, a u njihovoj ishrani u znatnoj meri je zastupljen i brst.

Konzumiranje raznovrsnih biljaka održava dobar apetit kod koza pa je poželjno da na njihovim pašnjacima bude žbunja i drveća. Međutim, koze mogu da budu i opasne za voće i drugo drveće, ukoliko se dozvoli da previše konzumiraju njihovo lišće.

U odnosu na ovce, koze konzumiraju više suve materije po jedinici telesne mase, pa samim tim efikasnije koriste grublja hraniva ali isto tako slabije vare hranu. One u buragu imaju veći broj bakterija koje razlažu celulozu. Posebna specifičnost u ishrani koza je u bržem žvakanju i preživanju. U toku vegetacije ishrana koza se uglavnom zasniva na ispaši na pašnjacima. Ako je paša nedovoljna onda se kozama dodaje 200 – 300 grama koncentrata po danu.

Bremenitost koza traje oko 5 meseci. Razvoj ploda je u prvih 3-4 meseca umeren, što ne zahteva dodatne količine hrane. Tek u poslednjih 4 do 6 nedelja bremenitosti treba pojačati ishranu i obrok dopuniti koncentrovanim hranivima. Pri kraju bremenitosti, kad je porast ploda najintezivniji, smanjuje se učešće sočne hrane i povećava količina koncentrata. Posle jarenja koza najpre dobije napoj od mekinja i kvalitetno seno. Posle toga količina suvih hraniva se povećava, postepeno se uvode sočna hraniva da bi se posle nedelju dana ishrana normalizovala.

Koze treba zasušiti na 6-8 nedelja pred jarenje kako bi se obnovile telesne rezerve i regenerisala mlečna žlezda. Ishrana jaradi se obavlja sisanjem ili napajanjem isključivo kozjim organski proizvedenim mlekom dok je napajanje zamenama zabranjeno. Ishrana mlekom koje ne potiče iz organske proizvodnje dozvoljena je isključivo u situaciji ako je došlo do uginuća koze pri jarenju, a nedostaje organsko mleko. Ishrana mlekom mora da traje najmanje 45 dana.

Jarad koja se planiraju za priplod sisaju najmanje 3 meseca. Sa prihranjivanjem jaradi treba početi posle treće nedelje života kada ono počinje da preživa. Koriste se kabasta hraniva uz dodatak koncentrovanih u skladu sa pravilnikom. Početna količina koncentrata je 20-40 grama po danu sa 18 odsto sirovih proteina da bi se pri zalučenju dostiglo konzumiranje od 200 g/dan.


reklama