Ishrana krava u ranoj fazi laktacije

44

Rana faza laktacije je najkritičniji period u ishrani krava visoke mlečnosti. U ovoj fazi lektacije dolazi do brzog porasta mlečnosti i sa šest do osam nedelja postiže se maksimalna proizvodnja, dok se maksimalno konzumiranje obroka postiže sa deset nedelja laktacije.

Krava u ovoj fazi laktacije maksimalno bi dnevno smela da izgubi oko 900 g telesne mase ako se žele izbeći problemi u reprodukciji i pojava metaboličkih bolesti.

I deo rane faze laktacije

To je period od prve do treće nedelje posle telenja. U ovom periodu je obavezna individualna briga o svakoj kravi. Obavezno je praćenje konzumiranja hrane i praćenje stanja materice. Sprovodi se test na ketozu. Životinjama se daju najkvalitetnija kabasta i koncentrovana hraniva. Ne bi trebalo praviti nagle promene u obroku. Od dodataka se preporučuju puferi, žive ćelije kvasca. Ako je problem ketoza, daje se prpilen glikol ili kalcijum propionat i niacin 12 g/dan.

II deo rane faze laktacije

Traje od 21. do 80. dana laktacije. I dalje se životinjama daju najkvalitetnija hraniva. U ovoj fazi krave dostižu maksimalnu proizvodnju mleka. Javlja se gubitak telesne mase. Konverzija suve materije se postepeno povećava.

Izvor: dipl. inž. Ivanka Vidojković, PSSS

Foto: Agro TV


reklama